SWPDZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ 2021

Dzień Polonii i Polaków za Granicą to święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP, w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.GALA FINAŁOWA KONKURSU "POLSKA TO DLA MNIE"

Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i Polonijnej Agencji Informacyjnej

WARSZAWA 6 CZERWCA 2021


Jeżeli transmisja nie uruchamia się samoczynnie, prosimy użyć przycisku odtwarzania w lewym dolnym rogu ekranu odtwarzacza.


GALA FINAŁOWA I LISTA LAUREATÓW KONKURSU


Szanowni Państwo, drodzy rodacy, przyjaciele, Wspólnoto Polska

Zapraszamy Państwa na wydarzenie niezwykłe, bo dziejące się w niezwykłych okolicznościach. Dzień Polonii i Polaków za Granicą to nasze święto, które w tym roku organizujemy w dużej mierze w Internecie. Trochę szkoda, że nie staniemy obok siebie, nie weźmiemy się za ręce, ale mimo to będziemy razem. Jedność serc i umysłów pokonuje wszelkie ograniczenia.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" od 30 już lat sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Powołane w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem do 2008 roku, realizuje szeroką gamę programów edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, inwestycyjnych, informacyjnych, rocznicowych - wszystkie z myślą o naszych Rodakach rozsianych po całym świecie. 2 maja jest ukoronowaniem naszych starań, stąd jest to dla dla Wspólnoty Polskiej święto wyjątkowe.

W naszym portalu i profilach społecznościowych już czekają już na Państwa Rodacy, którzy korzystając ze swoich talentów, w imię przywiązania do Ojczyzny, chcą podzielić się swoimi uczuciami, myślami, stworzonymi na tę okazję pracami plastycznymi, zdjęciami, filmami. Ilu dołączy do nas w ciągu dnia - któż to może wiedzieć. Wspólnie stworzymy tą przekraczającą granice uroczystość. I jesteśmy pewni, że zapamiętamy ją na długo. Przejdzie do naszej historii jak wiele polskich krętych dróg, które sprawiły, że mieszkamy na wszystkich kontynentach ziemi, ale tylko jedno miejsce jest wyłącznie nasze - Polska - nasza ziemia, mowa, historia, kultura, język, obyczaj. W jej imieniu zgromadzeni, zapraszamy na wspólne świętowanie.

Dla przypomnienia - Dzień Polonii i Polaków za Granicą ustanowiony został w 2002 roku z inicjatywy Senatu RP, który przychylił się do apelu uczestników II Zjazdu Polonii w Pułtusku, Domu Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w 2001 roku i przyjął uchwałę ustanawiającą święto dedykowane Polakom zamieszkałym poza granicami swojej ojczyzny. Uchwała ta mówi o zapewnieniu emigrantom praw mniejszości narodowej, rozwijaniu ojczystego języka i promowaniu polskiej kultury. Opiekunem Polonii jest Marszałek Senatu. Cel, który przyświeca inicjatorom to podkreślenie wkładu Polonii w odzyskiwanie przez nasz kraj niepodległości, pomocy udzielanej ojczyźnie w najtrudniejszych momentach oraz za wierność i przywiązanie do polskości.
PROGRAM OBCHODÓW DNIA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ
Informacja o konkursie Polska to dla mnie ….

Z okazji Dnia Polonii i Polaków Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Polonijna Agencja Informacyjna SWP zorganizowała drugą już edycję konkursu "Polska to dla mnie...". W ciągu całego dnia w mediach społecznościowych i na portalach internetowych prezentowane będą prace, które zakwalifikowały się do finału.


O konkursie i prace zakwalifikowane do finału

Specjalne życzenia dla Polaków i Polonii za Granicą

Specjalnie Państwa, z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą życzenia od najwybitniejszych postaci polskiego życia społecznego i politycznego.


Specjalne życzenia dla Polaków i Polonii za Granicą

Witaj majowa jutrzenko,
CZYLI O KONSTYTUCJI 3 MAJA I JANIE MATEJCE

Edukacja dzieci i młodzieży polonijnej to niekwestionowany priorytet działań na rzecz Polakó mieszkających poza granicami kraju. W dniu Państwa święta zaprezentujemy lekcję o Konstytucji 3 Maja w aspekcie historycznym i jego upamiętnieniu w sztuce - na przykładzie twórczości najwybitniejszego polskiego malarza naszych dziejów Jana Matejki.


Wydarzenia dnia Polonii i Polaków za Granicą

Wmurowanie kamienia węgielnego
pod rozbudowę Domu Polskiego w Wilnie

Dom Kultury Polskiej w Wilnie powstał w 2001 r. Jest najważniejszą instytucją kulturalno-społeczną służącą Polakom na Wileńszczyźnie. Działalność placówki skupia się m.in. na edukacji kulturalnej, promowaniu polskiej literatury i sztuki oraz wspieraniu lokalnego ruchu artystycznego i innej działalności kulturalnej.

Dobre relacje łączące Polskę i Litwę pozwalają na jeszcze silniejsze wsparcie polskiej społeczności na Litwie. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Fundacją Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie” planują rozbudowę Domu Polskiego w Wilnie. Dzięki niej swoje miejsce znajdzie redakcja TVP Wilno.

W Dniu Polonii i Polaków za Granicą w obecności premierów Polski Mateusza Morawieckiego i Litwy Ingridy Šimonytė oraz władz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" zostanie wmurowany kamień węgielny pod rozbudowę Domu Polskiego w Wilnie. Wydarzenie to będziemy transmitowali na naszych portalach i w mediach społecznościowych.

Dzień Polonii i Polaków - KONFERENCJA

Dzień Polonii i Polaków – konferencja organizowana przez Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Msza święta w intencji Polonii i Polaków za Granicą

Msza święta w intencji Polonii i Polaków za Granicą - transmisja na żywo z klasztoru na Jasnej Górze o godzinie 13.00.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą
- debata pod hasłem "Polonia Solidarna"

W Dniu Polonii i Polaków za Granicą nie może zabraknąć rozmów Polaków o polskich sprawach.

O godzinie 18:00 Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zaprasza Państwa do udziału i oglądania debaty pod hasłem "Polonia Solidarna", która odbędzie się za pośrednictwem łączy internetowych i będzie transmitowana w naszych portalach i mediach społecznościowych.

Debatę poprowadzi prof. Jan Wiktor Sienkiewicz - członek Rady Krajowej SWP a spotkanie rozpocznie występ Zespołu Mazowsze ze specjalną dedykacją dla Polaków i Polonii w utworze Marsz, Marsz Polonia

Zaproszeni do dyskusji Goście to m.in:

Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
Tadeusz Adam Pilat - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,
ks. Leszek Kryża - Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie KEP

W czasie spotkania przewidziano tematy szczegółowe takie jak:

"Sytuacja Polaków na Białorusi"

Anna Kietlińska członek zarządu SWP, prezes Podlaskiego Oddziału SWP, Andrzej Pisalnik - dziennikarz, Białoruś, Ewa Koch – Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago.

"Działania prowadzone na Wschodzie"

- Ukraina: Alicja Brzan Kloś - skarbnik Górnośląskiego Oddziału SWP, Julia Bojko Dyrektor Kulturalno-Oświatowego Centrum Wspólnoty Polskiej Miasta Stryja im. Kornela Makuszyńskiego,

- Litwa: Sebastian Jaworowski – członek zarządu SWP, siostra Michaela Rak - Hospicjum im. Bł. Ks. M. Sopoćki w Wilnie.

- Kazachstan - Repatriacja : Michał Kisiel – Dyrektor Domu Polonii w Pułtusku.

W podsumowaniu debaty postaramy się określić przyszłe działania w duchu solidarności z Rodakami potrzebującymi naszej troski i pomocy.patronat medialny i realizacja dnia polonii i polaków za granicą 2021 on-line
Polonijna Agencja Informacyjna
organ prasowy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów