SWP

   Australia
 2020-12-26 AMBASADOR Z WIZYTĄ U POLONII W MELBOURNE

Pierwsza od wybuchu pandemii wizyta Ambasadora w Melbourne miała miejsce od 18 do 20 grudnia 2020 r. Pobyt w stolicy Wiktorii skupiał się na aktywnościach skierowanych wobec miejscowej Polonii. Ambasadorowi towarzyszyła Konsul Generalna RP w Sydney Monika Kończyk.

Wizyta była okazją do bezpośredniego podziękowania za 25 lat służby Generalnemu Konsulowi Honorowemu w Melbourne dr. Jerzemu Zbigniewowi Łuk-Kozice, którego kadencja upłynęła we wrześniu 2020 r. Ambasador Michał Kołodziejski spotkał się także z władzami Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii. Podczas uroczystości zorganizowanych w Klubie Polskim „Albion” wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie państwu Annie i Karolowi Mróz oraz państwu Stanisławie i Józefowi Dąbal.

Ambasador odwiedził również Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough, gdzie aktualnie realizowany jest polonijny projekt infrastrukturalny finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W stanie Wiktoria mieszka prawie jedna trzecia spośród ponad 184 tys. osób w Australii deklarujących polskie pochodzenie.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w SydneyW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ