SWP

   Brazylia
 2021-01-03 TRZEJ KRÓLOWIE PO POLSKU

Jest faktem niezaprzeczalnym, że duchowieństwo polskie odegrało dosyć dużą rolę w pod­trzy­mywaniu polskości wśród naszych imigrantów w Brazylii. Jednak zbyt mała ilość księży na tych terenach powoduje, że typowo polskie uroczystości nie mogą odbywać się regularnie.

W parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Aurea w tę sobotę (02.01.2021) odprawiona została Msza św. i celebrowano uroczystość Objawienia Pańskiego. Siostry Rodziny Maryi (żeńskie zgromadzenie, które jako jedno z pierwszych przybyło do Brazylii aby służyć Polonii) oraz grupy polonijne z zespołu folklorystycznego Auresovia i BRASPOL-u zrobiły wszystko by podtrzymać tradycję przywiezioną z ojczyzny przez ojców i dziadków.

Nie było to proste w warunkach panującej epidemii ale z zachowaniem dystansu wszystko się udało. Poświęconą w czasie Mszy św. kredę i ziele przekazano mieszkańcom chodząc z kolędą. Do tradycji święta Objawienia Pańskiego należy też przejście Orszaku Trzech Króli. Nasi Rodacy w Aurea co roku starają się organizować piękny, kolorowy pochód. Wczoraj Trzej Królowie przy dźwiękach polskich kolęd przejechali ulicami miasta wozem ciągniętym przez traktor.Chcieliśmy przekazać wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy brali udział we Mszy św., chodzili z kolędą rozdając poświęconą kredę. Specjalne podziękowania dla p. Otavio Trzcinskiego za organizację transportu a Sekretariatowi Oświaty powiatu za wszelką pomoc.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: korespondencji - p. Angela M.Stempkowski Olczevski, Aurea
zdjęcia: Solange Omizollo Mestura, Charleu Nazzari i Angela M.S.OlczevskiW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ