SWP

   Mołdawia
 2021-01-12 BOŻE NARODZENIE W NADNIESTRZU

Święta Bożego Narodzenia już za nami... Centrum Kultury Polskiej "Jasna Góra" rozpoczęło nowy rok 2021 tradycyjnie od błogosławieństwa Bożego, które daje wiarę, miłość i nadzieję na dobry rozwój Diaspory w Tyraspolu, Benderach, Raszkowie i Słobodzie Raszków.

Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Mołdawskiej Republice Naddniestrzańskiej, powstało z inicjatywy Polaków zamieszkujących teren autonomiczny, nieuznawany na arenie międzynarodowej i najuboższy w całej Europie.

Mówi się o Naddniestrzu, że to państwo, którego nie ma, bo przecież nie ma go na mapie. Żadne znaki, symbole, paszporty, pieniądze nie są uznawane. Naddniestrze jest nieuznawanym na arenie międzynarodowej parapaństwem, stanowiąc formalnie integralną część Mołdawii z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Jednocześnie, to izolowany i najuboższy region Europy, w którym mieszka ponad 8 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Mimo wielu trudności wynikających z nieuznawanego państwa, działania Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” aktywnie dążą do zachowania kultury, tradycji i mowy polskiej.

Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” powstało w 2004 roku z inicjatywy Polaków zamieszkujących Naddniestrze. Organizacja posiada trzy oddziały – w Tyraspolu, Raszkowie i Słobodzie Raszkowskiej. Siedziba Towarzystwa znajduje się w Tyraspolu pod Nazwą: Polonijne Centrum „Jasna Góra”, gdzie realizowane są już takie programy jak: dokarmianie dzieci, świetlica resocjalizacyjne, nauczanie języka polskiego, badania lekarskie, zajęcia kulturalne i artystyczne. Prezes Towarzystwa, Natalia Siniawska-Krzyżanowska, otrzymała Nagrodę Honorową im. Jana Rodowicza „Anody” w Muzeum Powstania Warszawskiego.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Towarzystwo Polskiej Kultury "Jasna Góra" Naddniestrze Moldawia
fot. Natalia SiniawskaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ