SWP

   Litwa
 2021-01-13 DZIEŃ OBROŃCÓW WOLNOŚCI

13 stycznia na Litwie odbywają się obchody Dnia Obrońców Wolności.

Tego dnia w oknach litewskich urzędów państwowych i samorządowych, a także w szkołach i mieszkaniach zapłonęły tysiące świec. Społeczność Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie uczciła pamięć obrońców wolności Litwy.

Podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie dyrektor gimnazjum Helena Juchniewicz z uczniami Ia i Ib klas przypomniała historię krwawych wydarzeń. 13 stycznia 1991 roku naród litewski składał najważniejszy egzamin z dojrzałości obywatelskiej. Świat przeżył wstrząs: ludzie uzbrojeni jedynie w pieśń przeciwstawili się czołgom. Pamiętamy i uświadamiamy sobie, jak wielką wiarę rozpalili w nas bohaterzy tamtych dni. Cieszymy się darem wolności, budujemy wolną i prosperującą Litwę, taką, jaką oni chcieli widzieć. Dziś, w XXI wieku, nie sposób oddzielić niezawisłości państwa od wolności obywateli, demokracji, równości, poszanowania ludzkiej godności.

Bohaterom stycznia 1991 roku to zawdzięczamy!

Podczas lekcji plastyki (naucz. Regina Koszewska) uczniowie w różnorodnych technikach wykonali plakaty upamiętniające 30 rocznicę wydarzeń styczniowych.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w WilnieW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ