SWP

   Polska
 2021-10-21 Wystawa: Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość. Polska w grupie Wyszehradzkiej (V4)

Dziś przed siedzibą Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" na Krakowskim Przedmieściu 64 nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy plenerowej "Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość. Polska w grupie Wyszehradzkiej (V4). Od Układu Warszawskiego do Paktu Północnoatlantyckiego", której autorem jest Centralna Biblioteka Wojskowa, zaś partnerem Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Ekspozycję będzie można obejrzeć do 9 listopada br.

Na uroczystym otwarciu w Domu Polonii w Warszawie, siedzibie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" jego prezes Dariusz Piotr Bonisławski odnosząc się do tematu wystawy powiedział m.in.:

"Chcę wyrazić wdzięczność Centralnej Bibliotece Wojskowej za podjęcie i opracowanie tematu w tak atrakcyjny i wyczerpujący sposób, łączący refleksję historyczną z problematyką jak najbardziej aktualną. Kiedy Polska weszła wraz ze swoimi partnerami z grupy Wyszehradzkiej do Paktu Północnoatlantyckiego mogło się wydawać, że formuła czterostronnej współpracy już się wyczerpała, a tymczasem decyzja o jej kontynuowaniu w tym formacie dała kolejne pozytywne rezultaty. Nadal ważnym pozostają ugruntowane już przez lata relacje, wzmacniane przez geopolityczne sąsiedztwo, wspólną tradycję, kulturę i wartości oraz możliwość podejmowania wspólnych działań na polu polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa krajów członkowskich. "Grupa Wyszehradzka (V4)

Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski i Czechosłowacji oraz premier Węgier podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy.

Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE.

Poza kwestiami europejskimi, współpraca w ramach V4 koncentruje się przede wszystkim na sprawach dot. Europy Środkowej, wymianie informacji, a także kooperacji w zakresie kultury, nauki, edukacji oraz wymiany młodzieży. Priorytetowymi obszarami współpracy są rozbudowa infrastruktury transportowej oraz umacnianie bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Istnieje również mechanizm współpracy z krajami trzecimi w formule „V4+”.

We współpracę wyszehradzką zaangażowane są liczne i zróżnicowane podmioty: prezydenci, premierzy, ministrowie, parlamenty, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, uczelnie czy instytucje kultury.


PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA SWP
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.W przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 3838058 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów