SWP

   Polska


 2022-03-31 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" CZŁONKIEM POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO

31 marca 2022 roku na posiedzeniu Zarządu PKOL Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zostało przyjęte w poczet członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na zaproszenie Prezesa Andrzeja Kraśnickiego w tej ważnej dla Wspólnoty Polskiej chwili uczestniczyli Prezes Dariusz Piotr Bonisławski i Tomasz Różniak - Członek Zarządu Krajowego SWP.Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od początku swej działalności wspiera aktywność Polonii i Polaków za granicą w rożnych formach. Sport zajmuje jedną z czołowych pozycji. Przez 30 lat Stowarzyszenie zorganizowało setki tego typu wydarzeń - igrzyska, turnieje, mistrzostwa, rozgrywki, spartakiady, zawody, mitingi, obozy sportowe - zarówno w kraju, jak i za granicą.

Przeprowadzamy imprezy cykliczne – jak chociażby Letnie i Zimowe Igrzyska Polonijne, Polonijne Biegi Niepodległości, jak też inicjujemy nowe będące efektem postulatów Polonii z całego świata. Przykładem są Międzynarodowe Mistrzostwa Żeglarskie w Gdyni.

„Wspólnota Polska” konsekwentnie - dzięki środkom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - promuje polonijny ruch sportowy i wspiera kluby i organizacje, bo ich udział w imprezach o charakterze globalnym przyczynia się do integracji sportowej Polonii świata.

Sport stanowi też czynnik konsolidujący życie naszych rodaków poza ojczyzną, buduje więzi międzyludzkie i międzypokoleniowe, jak też aktywizuje zwłaszcza młode pokolenie, pełniąc istotną rolę w wychowaniu młodzieży, kształtowaniu charakteru, wreszcie w samej edukacji.

Sportowcy w biało-czerwonych barwach nie tylko promują Polskę poza granicami kraju, ale także umacniają własne poczucie tożsamości narodowej, stając się w naturalny sposób ambasadorami polskości w miejscu zamieszkania. Ze względu na wszystkie wymienione walory Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” postrzega sport jako jeden z tych elementów, które najsilniej jednoczą Polonię.

Co roku w organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Polsce minimum 12 polonijnych wydarzeniach sportowych bierze udział ponad 4000 sportowców z 32 krajów, 50 organizacji i klubów ze wszystkich kontynentów rywalizując w minimum 26 dyscyplinach.Na zdjęciu (od lewej): Mieczysław Nowicki - Wiceprezes PKOL. Witold Rybczyński - Przewodniczący Komisji ds. Polonii PKOL i Komisji Sportu i Turystyki SWP, Andrzej Kraśnicki - Prezes PKOL, Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes SWP, Tomasz Różniak - Członek Zarządu Krajowego SWP, Adam Krzesiński - Sekretarz Generalny PKOL

WSPÓŁPRACA Z PKOL

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od wielu lat współpracuje z Polskim Komitetem Olimpijskim, wspólnie są organizowane różne wydarzenia. 21 grudnia 2021 roku podczas posiedzenia Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się podpisanie umowy o współdziałaniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, określającą główne obszary oraz sposoby ich współdziałania na rzecz współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Umowa została podpisana kierując się dobrem obywateli polskiego pochodzenia i Polaków żyjących poza granicami Kraju oraz dążeniem do uczynienia działalności krzewiącej ideę olimpijską, popularyzującej sport i rekreację istotnej płaszczyzny zbliżającej Polonię do Polski oraz aktywizującej i integrującej ją w krajach jej zamieszkania.


Więcej o działalności Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w obszarze sportu polonijnego.


POLONIO - ŁĄCZY NAS SPORT! 
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 556 164 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×