SWP

   USA 2022-05-14     SERWIS SPECJALNY PAI Z przedstawicielami organizacji polonijnych o pomocy humanitarnej dla Ukrainy

W Konsulacie Generalnym RP w Chicago odbyło się spotkanie Małżonki Prezydenta z przedstawicielami organizacji polonijnych poświęcone pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Wizycie towarzyszyła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych polonijnym działaczom. Wcześniej Pierwsza Dama odbyła rozmowę z Prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego, Frankiem Spulą.

Spotkanie z przedstawicielami organizacji polonijnych

Wspólnie z ministrem Adamem Kwiatkowskim, Sekretarzem Stanu w KPRP, Pierwsza Dama udała się do Chicago, by rozmawiać o wsparciu ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę. Spotkanie z przedstawicielami organizacji polonijnych było kontynuacją rozmów podjętych z Polonią w Nowym Jorku w marcu br.

Z uwagi na przedłużający się konflikt w Ukrainie potrzeby mieszkańców kraju oraz osób, które przed wojną schroniły się w Polsce stale rosną. Pierwsza Dama zwracała uwagę na konieczność przygotowania pomocy długofalowej oraz koordynacji działań. Podkreślała, że nawet po zakończeniu wojny Ukraina będzie wymagała odbudowy, a wielu jej obywateli nie będzie mogło wrócić do swoich dotychczasowych domów. Uchodźcy przebywający w Polsce zmagają się z problemami w podjęciu zatrudnienia, brakiem znajomości języka czy barierami kulturowymi, co wiąże się z koniecznością organizacji szkoleń zawodowych, kursów językowych, a wraz z coraz liczniej przybywającymi uciekinierami z terenów objętych działaniami wojennymi, także terapii psychologicznych dla dorosłych i dzieci. – Potrzeby są bardzo różnorodne i ogromne – podkreślała Pierwsza Dama.


PAI


W ostatnim czasie Polacy mieszkający zarówno w kraju, ale też i na całym świecie dali się poznać z jeszcze jednej ważnej strony. Pokazali otwartość swoich serc na krzywdę naszych Braci Ukraińców, którzy walczą w obronie swojej wolności i niepodległości, przeciwstawiając się rosyjskiej agresji. Za podejmowane przez Państwa wszelkie działania, za otwarte serca bardzo dziękuję!

Polskie środowiska w Stanach Zjednoczonych zaangażowały się w działania na rzecz mieszkańców Ukrainy pozostających w ojczyźnie, jak i uchodźców przebywających w Polsce. Dzięki ich wsparciu udało się zorganizować m.in. transport medyczny: dary z USA trafiły do ukraińskich szpitali, a częściowo wsparły także polskie placówki, które przyjmują uchodźców z Ukrainy. Od wybuchu wojny w Ukrainie polskie środowiska organizują zbiórki funduszy, akcje charytatywne, uruchamiają wsparcie w leczeniu chorych i niepełnosprawnych uchodźców oraz podejmują szereg innych działań, by wesprzeć Polskę w pomocy Ukrainie. Za wszelkie przejawy solidarności i hojności, za empatię i wysiłki Pierwsza Dama podziękowała dzisiaj osobiście przedstawicielom organizacji polonijnych działających w stanie Illinois.

Wręczenie odznaczeń państwowych

Wyrazem podziękowań za wieloletnią, niestrudzoną pracę i zaangażowanie na rzecz Ojczyzny była późniejsza uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. – W ostatnim czasie Polacy mieszkający zarówno w kraju, ale też i na całym świecie dali się poznać z jeszcze jednej ważnej strony. Pokazali otwartość swoich serc na krzywdę naszych Braci Ukraińców, którzy walczą w obronie swojej wolności i niepodległości, przeciwstawiając się rosyjskiej agresji. Za podejmowane przez Państwa wszelkie działania, za otwarte serca bardzo dziękuję! – powiedziała we wtorek Agata Kornhauser–Duda. Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski.


PAI


W swoim wystąpieniu Pierwsza Dama zwróciła się do osób odznaczonych, podkreślając, że otrzymane ordery są wyrazem podziękowania za działania mające ogromne znaczenie dla nieustannego umacniania przyjaznych relacji i współpracy pomiędzy Polską, a Stanami Zjednoczonymi.

– Historia Polonii w USA to też historia osobistych sukcesów wielu polskich przedsiębiorców, których trud i ciężka praca zostały docenione przez amerykański rynek – mówiła Małżonka Prezydenta. Zwróciła uwagę na sukcesy kobiet z polskimi korzeniami, które często stoją na czele organizacji polonijnych, posiadają własne firmy, pełnią funkcje dyrektorów szkół i na równi z mężczyznami konkurują o prestiżowe miejsca pracy.

Małżonka Prezydenta, która wczoraj spotkała się z przedstawicielami Związku Podhalan Ameryki Północnej, podkreśliła, że górale są „niezwykłymi ambasadorami polskiej kultury, zapewniając przetrwanie polskich tradycji i zwyczajów”. Doceniła działania młodzieży polonijnej, która poprzez zespoły taneczne także kultywuje muzykę, gwarę i poezję góralską. – Za tę pracę z całego serca dziękuję – powiedziała.

Pierwsza Dama podkreśliła wyjątkową rolę duchowieństwa polskiego w Stanach Zjednoczonych, akcentując, że polskie parafie są spoiwem pozwalającym przetrwać Polonii w najtrudniejszych sytuacjach, a polscy księża i siostry zakonne świadczą nie tylko posługę duchową, ale różnego rodzaju pomoc naszym rodakom. Szczególne wyrazy szacunku Małżonka Prezydenta skierowała do obecnych na spotkaniu weteranów: „wielkich patriotów, niezłomnych bohaterów walk o wolność i niepodległość”.

Do wszystkich przedstawicieli Polonii Małżonka Prezydenta skierowała wyrazy wdzięczności za zorganizowanie Parady Dnia Konstytucji 3 Maja, która jak mówiła Pierwsza Dama „jest pięknym świętem polskości i patriotyzmu i świadczy o tym, że tutejsza Polonia jest dumna ze swojego pochodzenia i zawsze nosi Polskę w sercu”. Za pracę na rzecz podtrzymywania polskości Małżonka Prezydenta podziękowała także nauczycielom.

Rozmowa z Frankiem Spulą

Wizytę w Konsulacie w Chicago Pierwsza Dama rozpoczęła od krótkiego spotkania z Prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego, Frankiem Spulą. Rozmowa toczyła się wokół pracy polonijnych organizacji, którym przewodniczy Frank Spula. Pierwsza Dama podziękowała za podtrzymywanie polskości poprzez krzewienie polskiej kultury, wydawanie polskojęzycznych periodyków czy prowadzenie radiostacji. Pod patronatem Związku Narodowego Polskiego działa wiele szkół polonijnych i zespołów folklorystycznych.


PAIW Konsulacie Generalnym RP w Chicago odznaczeni zostali:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za kultywowanie dziedzictwa polskiego

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 • Pan Jan KOPEĆ


KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 • Pani Łucja MIROWSKA–KOPEĆ


KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 • Pan Andrzej BARANIAK
 • ks. Andrzej MAŚLEJAK
 • ks. Zygmunt OSTROWSKI


ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • Pan Marek Andrzej BUKOWSKI


za zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 • Pan Stanisław URBANIAK


ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • Pan Stanisław SKOCZEŃ


za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko–amerykańskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 • Pan Feliks REMBIAŁKOWSKI


KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 • Pan Joseph KASPRZYCKI
 • Pani Irene SYBILSKI
  pośmiertnie
 • Zofia Boris – order odbiera syn Robert Boris


za zasługi w rozwijaniu polsko–amerykańskiej współpracy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • Pani Ksawera MONETA


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał także

KRZYŻ KAWALERSKI ORDER ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

 • Pani Halinie ZAWADZKIEJ


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: prezydent.plKopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12514150 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów