SWP

   Polska 2022-05-21 Przegląd Sportowy - od 1921 roku

21 maja 1921 r. – w tym samym dniu, w którym rozpoczęła się największa bitwa III powstania śląskiego o Górę Św. Anny – w Krakowie ukazał się pierwszy numer „Przeglądu Sportowego”. Ta zbieżność dat uświadamia nam, że w początkach odrodzonej Polski walka o jej przetrwanie i o kształt granic toczyła się równolegle ze zwykłym, codziennym życiem, którego ważną częścią był już wówczas sport.

Twórcy tego czasopisma stawiali sobie za cel nie tylko relacjonowanie sportowych wydarzeń – chcieli także, jak można przeczytać we wstępnym artykule do pierwszego numeru, „stworzyć z niniejszego organu pismo o charakterze wybitnie naukowym, które by stanowiło w swym dziale w przyszłości poważną ostoję polskiej myśli i wybitnie polskiego sytemu wychowania sportowego”.

Podtytuł pierwszego numeru „Przeglądu Sportowego” brzmiał: „Tygodnik ilustrowany poświęcony wszelkim gałęziom sportu. Oficjalny organ Krakowskiego Związku Okręgowego Piłki Nożnej”. Już od dziesiątego numeru czasopismo zostało organem Polskiego Związku Piłki Nożnej, a później także organizacji reprezentujących inne dyscypliny (narciarstwo, lekkoatletyka, „lawn-tennis” – czyli tenis na trawie). Funkcję redaktora naczelnego „Przeglądu Sportowego” w okresie międzywojennym pełnili m.in. dwaj wybitni literaci: Ferdynand Goetel (1922-1926) i Kazimierz Wierzyński (1926-1931). W 1925 roku, po przejęciu tytułu przez znane wydawnictwo „Gebethner i Wolff”, redakcja została przeniesiona do Warszawy, gdzie pozostała aż do wybuchu II wojny światowej. Od roku 1929 „Przegląd Sportowy” ukazywał się dwa razy w tygodniu.

Pierwszy powojenny numer nosi datę 12 lipca 1945 r. Redakcja mieściła się wówczas w Łodzi – do Warszawy powróciła niecały rok później. „Decydując się na reaktywowanie «Przeglądu Sportowego» – zwracano się do czytelników – chcemy być kontynuatorami jego wielkiej tradycji, pisma o szerokim oddechu, które w popularyzacji, rozwoju i dorobku polskiej kultury fizycznej ma poważny, niezaprzeczalny wkład”. W okresie stalinowskim „Przegląd Sportowy”, podobnie jak kultura fizyczna w ogóle, nie uniknął wcielenia w propagandową machinę dążącą do stworzenia „nowego człowieka” (stał się wówczas organem Związku Młodzieży Polskiej, a następnie Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Centralnej Rady Związków Zawodowych). Tytuł przetrwał ten trudny czas, podobnie jak okres transformacji ustrojowej w latach dziewięćdziesiątych. Od roku 1955 nowy numer pojawiał się w kioskach trzy razy w tygodniu, w kolejnych dekadach – cztery lub pięć razy, a obecnie ukazuje się codziennie od poniedziałku do soboty.


Przegląd Sportowy w DZIALE HISTORIA-KULTURA PAI
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12652770 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów