SWP

   Kenia 2022-07-03 „Tribute to Igor Mann, a super vet”

18 czerwca - w rezydencji Ambasadora RP w Nairobi - miała miejsce prezentacja pt. „Tribute to Igor Mann, a super vet”, w wykonaniu jego córki, Rhodii Mann. Wzięło w niej udział ok. 25 osób, w tym przedstawicieli Polonii, prasy i osób związanych z kulturą.

W barwny sposób opowiedziany przez córkę nieszablonowany życiorys Igora Manna, choć typowy dla pokolenia, które przeżyło II wojnę światową, wzbudził duże zainteresowanie publiczności. Dużym walorem prezentacji był bogaty materiał ikonograficzny ze zbiorów rodziny.

Urodzony w Przemyślu w 1906 r. w rodzinie żydowskiej, studiował weterynarię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Brnie w Czechach. Po studiach, założył i prowadził własny gabinet weterynaryjny w Katowicach. Po ucieczce z Polski w 1939 r. trafił do Rumunii, gdzie poznał swoją żonę, obywatelkę Rumunii, a po przyłączeniu się tego kraju do nazistowskich Niemiec w 1940 r. musiał znowu uciekać. Przebywał w Palestynie i Egipcie, następnie w Północnej Rodezji, w końcu w 1942 r. osiadł w Kenii jako uchodźca. Nie mógł praktykować jako weterynarz, jego dyplomy nie zostały bowiem uznane przez kolonialne władze brytyjskie. Pracował jako kontroler jakości w zakładach mięsnych. W 1965 r. założył w Nairobi wyższą szkołę zawodową Animal Health and Industries Training Institute (AHITHI) i został jej pierwszym dyrektorem. Po przejściu na emeryturę w 1973 r. pozostał czynny zawodowo, pracując jako konsultant dla FAO i WHO. Zmarł w 1986 r. Założona przez niego instytucja istnieje do tej pory, a wydział produkcji skórzanej został nazwany imieniem Igora Manna.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: gov.plNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12771691 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów