SWP

   Łotwa 2022-07-04 Ita Kozakiewicz - patriotka Polski i Łotwy

Z okazji 67 urodzin Ity Kozakiewicz kwiaty na jej grobie w imieniu Ambasador RP na Łotwie Moniki Michaliszyn złożył II Sekretarz ds. polityczno-ekonomicznych, Kierownik Referatu Polityczno-Ekonomicznego Łukasz Cudny.

Ita Maria Kozakiewicz urodziła się 3 lipca 1955 r. w Rydze. Jej ojciec Jerzy był Polakiem, a matka Rita Lidaks pochodziła z Łotwy. Ita Kozakiewicz z zawodu była dziennikarką, ukończyła studia w zakresie filologii romańskiej na Uniwersytecie Łotewskim. Zajmowała się również tłumaczeniem (m.in. poezji) i badaniami nad folklorem.

Ita Kozakiewicz była prawdziwą patriotką Polski i Łotwy, miała niezwykle głębokie poczucie wiary w dobro i wierzyła w jego ostateczne zwycięstwo. Była również prawdziwą humanistką i umiała przemawiać do ludzkich serc.

Należała do Frontu Narodowego Łotwy, była deputowaną w Radzie Najwyższej Republiki Łotewskiej, szefując komisji do spraw praw człowieka, gdzie mogła bronić istotnych spraw mniejszość narodowych, w tym także dla Polaków. To właśnie dzięki niej Polacy, skupieni w Związku Polaków na Łotwie, jako pierwsi wsparli Łotyszy w walce o wolność i niepodległość. W 1990 r. wraz z pozostałymi deputowanymi Frontu Ita Kozakiewicz opowiedziała się za niepodległością kraju od ZSRR. W tym samym roku przyznano jej tytuł „Kobiety Łotwy”.

Prowadziła bardzo aktywną działalność w Związku Polaków na Łotwie, którego była prezesem od czasu jego odnowienia. Między innymi dzięki niej na Łotwę w 1989 roku przyjechali pierwsi nauczyciele z Polski. Przyczyniła się do podpisania 12 grudnia 1989 r. umowy o współpracy między łotewskim i polskim Ministerstwem Edukacji. Była też wiceprezesem Łotewskiej Asocjacji Towarzystw Mniejszości Narodowych, która po śmierci Ity Kozakiwicz wybrała ją na swoją patronkę.

Ita Kozakiewicz zginęła tragicznie 28 października 1990 r. w Morzu Tyrreńskim podczas wyjazdu na konferencję pod hasłem "Kraj – Emigracja", na której po raz pierwszy Polacy ze Związku Sowieckiego spotkali się z rodakami z różnych zakątków świata.

Patronka Polskiej Szkoły Średniej w Rydze śp. Ita Maria Kozakiewicz została pośmiertnie oznaczona przez prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Zasługi za wybitne osiągnięcia na rzecz polskości w Republice Łotewskiej. To odznaczenie z rąk Ambasada RP na Łotwie Pana Tadeusza Fiszbacha 9 listopada 2001 r. odebrała jej matka.

Postać Ity Kozakiewicz jest otoczona pamięcią i szacunkiem wśród Polaków na Łotwie, ale także cenią ją sami Łotysze. Była prezydent Łotwy Vaira Vīķe-Freiberga nazwała ją "symbolem wolności i niezależności Łotwy". Jej postaci poświęcono film dokumentalny pod tytułem "Ita", a także publikację „Tylko jedna godzina dla gwiazdy”, przetłumaczoną i wydaną w 2007 w języku polskim.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Ambasada RP w RydzeNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12771705 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów