SWP

   Polska 2022-08-14 Obrona Płocka 1920

W wojnie polsko-bolszewickiej roku 1920 wojska radzieckie nacierały na Płock. I to właśnie Płock jest drugim po Lwowie miastem, które za swą bohaterską postawę w wojnie obronnej 1920 r. otrzymało odznaczenie wojskowe - Krzyż Walecznych.

Przewaga bolszewików nacierających na Płock była niemal dwukrotna. To, że obrona powiodła się, że udało się zatrzymać impet natarcia, a następnie wyprzeć bolszewików z miasta, było możliwe dzięki ogromnej determinacji obrońców, w tym mieszkańców, którzy wspierali walczących żołnierzy polskich. Z drugiej strony należy wspomnieć o demoralizacji żołnierzy bolszewickich i braku rezerw, które mogli wprowadzić do walki

Armia bolszewicka zaatakowała Płock 18 sierpnia 1920 r. Głównymi siłami nacierającymi był 3. Korpus Kawalerii Gaj-Chana. Do obrony miasta stanęli żołnierze i ludność cywilna, w tym kobiety i dzieci, także harcerze. Na ulicach wzniesiono barykady. Obrońców wspierały statki Flotylli Wiślanej ostrzeliwujące pozycje bolszewików.

W zajętej części Płocka bolszewicy dopuszczali się gwałtów i mordów, jak np. w Szpitalu Garnizonowym, gdzie zabitych zostało 22. rannych żołnierzy polskich; dokonywali też rabunków, w tym m.in. w dzielnicy żydowskiej oraz na terenie Wyższego Seminarium Duchownego i klasztoru Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. "Zachowanie bolszewików było wyjątkowo brutalne

Po niemal dobie krwawych walk, w których zginęło, według niepełnych danych, 170 żołnierzy polskich i 100 mieszkańców miasta, bolszewicy zostali zmuszeni do odwrotu.

W kwietniu 1921 r. Płock został odznaczony przez marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych. Odznaczenia wojskowe otrzymali wówczas także jego obrońcy, w tym ci najmłodsi, jak 12-letni Tadeusz Jeziorowski, 14-letni Józef Kaczmarski czy 16-letnia sanitariuszka Janina Landsberg, która organizowała obronę na jednej z barykad. Pośmiertnie odznaczony został poległy w walkach 14-letni harcerz Antolek Gradowski.


Obrona Płocka 1920 w DZIALE HISTORIA-KULTURA PAI
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
ODWIEDZIŁO NAS 12990830 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów