SWP

   Nowa Zelandia 2022-09-04 NARODOWE CZYTANIE W CHRISTCHURCH

Polonia w Christchurch co roku bierze udział w prowadzonej w Polsce i na całym świecie akcji Narodowego Czytania. Jednak w tym roku, z uwagi na bieżące wydarzenia na Ukrainie - jako wyraz solidarności z walczącą Ukrainą postanowiono rozszerzyć formułę Narodowego Czytania w Christchurch, o dodatkową lekturę poezji najwybitniejszego przedstawiciela ukraińskiego romantyzmu: Tarasa Szewczenki.

3 września członkowie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów SPK - South Island Branch, New Zealand i Polonia Christchurch New Zealand spotkali się w Te Hapua Halswell Centre gdzie zainicjowano 11-ta odsłonę Narodowego Czytania. Wspólnie czytano "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza – w dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji a na znak solidarności z walcząca Ukrainą wybrzmiała również poezja twórców ukraińskich.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: korespondencja dla PAINAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
ODWIEDZIŁO NAS 12990825 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów