WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Tanzania


2019-01-04 Spotkanie z Polonią na Zanzibarze Ambasada RP w Dar es Salaam

W sobotę, 8 grudnia w Stone Town na Zanzibarze obyło się świąteczne spotkanie Polonii rezydującej na wyspie zorganizowane przez Ambasadę RP w Dar es Salaam.

Impreza była okazją do promocji polskiej kultury, kinematografii i muzyki. Wyświetlony został film p. Pawła Pawlikowskiego „Zimna wojna”, tegoroczny polski kandydat do nagrody Oskara. Po projekcji odbył się koncert jazzowo-bluesowy w wykonaniu p. Anny Kostrzewskiej. Było to kolejne wydarzenie zorganizowane przez placówkę dla Polaków mieszkających na Zanzibarze, wpisujące się w cykliczny program imprez polonijnych na wyspie.


Ambasada RP w Dar es Salaam
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook