WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Czechy


2019-02-01 ZAOLZIE PREZENTOWAŁO SIĘ W WARSZAWIE Zwrot

Prezes ZG PZKO Helena Legowicz wspólnie z Mariuszem Wałachem, prezesem Kongresu Polaków, prezentowali dokonania polskiej społeczności na Zaolziu przed senacką Komisją Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Posiedzenie odbyło się dzisiaj w Senacie RP w Warszawie. Helena Legowicz wspólnie z Mariuszem Wałachem starali się przybliżyć członkom komisji i gościom życie Polaków na Zaolziu. Przedstawili kwestie dotyczące organizacji polskich, mediów, szkolnictwa. Prezentowali też dokument „Wizja 2035” i Fundusz Rozwoju Zaolzia. Ich wystąpienie zostało nagrodzone oklaskami.

– Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem. Te brawa to wdzięczność za to, że jesteście tam Polakami, zostaliście, jesteście wierni ojcowiźnie, przodkom – powiedziała po ich wystąpieniu senator Janina Sagatowska, przewodnicząca komisji.

Przebieg całego posiedzenia można obejrzeć TUTAJ

MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook