WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Argentyna


2019-02-04 NOWE OKNA W KLASZTORZE OO. FRANCISZKANÓW (BERNARDYNÓW) W MARTIN CORONADO Głos Polski Argentyna

Wspólnota klasztoru OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Martin Coronado (Buenos Aires – Argentyna) składa serdeczne podziękowania dla Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na ręce Pani Janiny Sagatowskiej – Senator RP i dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za pomoc w realizacji projektu: „Remont Klasztoru OO. Franciszkanów – Argentyna”.

Dziękujemy Panu Wojciechowi Wadowskiemu, który prowadził i nadzorował remont. Koszt wykonanego remontu został prawie w całoś ci pokryty przez Senat RP za poś rdenictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i częściowo z własnych ś rodkó w Klasztoru OO. Franciszkanów w Martin Coronado. W dniach od 24 października 2018 do koń ca roku 2018 roku zostały wykonane prace remontowe w klasztorze OO. Franciszkanów w Martin Coronado (Buenos Aires –Argentyna).

Zostało wykonane: Wymiana 24 okien w Klasztorze OO. Franciszkanów w Martin Coronado Klasztor OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Martin Coronado istnieje od 1957 roku. W roku 2017 obchodziliśmy 60 lat Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Bernardynów w Martin Coronado. Zawdzięczamy to miejsce naszym współbraciom O. Justynianowi Maciaszkowi, O. Andrzejowi Smoleniowi oraz Polakom mieszkającym w Argentynie. W Polskim Ośrodku Katolickim w Martin Coronado, zwanym przez wszystkich Polaków „Maciaszkowo” – od imienia Fundatora O. Justyniana Maciaszka znajduje się Klasztor OO. Bernardynów i Kościół Matki Boskiej Królowej Polski, gdzie w każdą niedzielę odprawiane są Msze św. w języku polskim oraz po hiszpańsku dla naszych argentyńskich sąsiadów.
W Ośrodku znajduje się Polska Szkoła Sobotnia im. Tysiąclecia Chrztu Polski, która funkcjonuje nieprzerwanie od 1962 roku. W szkole dzieci pochodzenia polskiego uczą się j. polskiego, geografii, religii, śpiewu i polskich tradycji. Ojcowie uczą religii.

W Polskim Ośrodku w Martin Coronado znajduje się również Muzeum Wojska Polskiego im. Por. Dra Antoniego Sołowieja z cennymi eksponatami i pamiątkami. Polski Ośrodek Katolicki OO. Bernardynów w Martin Coronado jest niewątpliwie największym i prężnie działającym Polskim Ośrodkiem w Argentynie. Od kilku lat przy deszczowej pogodzie, przez drewniane okna przedostawała się woda do wewnątrz klasztoru. Z tego wzglę du budynek klasztoru wymagał pilnego remontu i napraw. Wyżej wymienione prace remontowe poprawiły w 100% warunki. Nowe okna zabezpieczają na nowo klasztor polskich misjonarzy. Remont pozwolił również na utrzymanie właściwej temperatury budynku, niezależ nie od warunków klimatycznych. OO. Franciszkanie (Bernardyni) – stróżowie Polskiego Ośrodka Katolickiego w Martin Coronado wraz z Rodakami w Argentynie, składają podziękowanie dla Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za pomoc w realizacji Projektu – Remont Klasztoru OO. Franciszkanów.

https://maciaszkowo.pl
http://lavozdepolonia.com.arGłos Polski Argentyna
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook