WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Polska


2019-02-20 Gala Festiwalu Polskich Teatrów Telewizji www.senat.gov.pl

Podczas uroczystej gali w Senacie 19 lutego 2019 r. wręczono nagrody Festiwalu Polskich Teatrów Telewizji w Nowym Jorku. Zdaniem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego dzięki tej inicjatywie Polonia w Stanach Zjednoczonych mogła poznać niezwykły projekt, jakim jest Teatr Telewizji i zobaczyć spektakle na najwyższym poziomie artystycznym.

Grand Prix zdobył spektakl „Inspekcja” w reżyserii Jacka Raginis–Królikiewicza, którego przedpremierowy pokaz odbył się w Senacie 5 kwietnia 2018 r. Za najlepszą role żeńską nagrodzono Emilię Komarnicką-Klynstrę, która zagrała w przedstawieniu "Rio" w reżyserii Redbada Klynstra-Komarnickiego. Mariusz Bonaszewski został uhonorowany za rolę męską w spektaklu „Marszałek” w reż. Krzysztofa Lange. Za najlepszy spektakl muzyczny uznano „Do dna“ w reż. Ewy Kaim.

„Bardzo cieszę się, że Teatr Telewizji – niezwykły, unikatowy w skali europejskiej – jest prezentowany nie tylko w Polsce, lecz zawitał również za ocean” – podkreślił marszałek Senatu. Stanisław Karczewski przypomniał także, że w tym roku mija 30 lat od w pełni demokratycznych wyborów w Polsce i pierwszych wyborów do odrodzonego Senatu. Zaznaczył, że od początku, dzięki staraniom marszałka pierwszej kadencji Andrzeja Stelmachowskiego, Izba objęła opieką Polonię. Starania Senatu nie koncentrują się tylko na rodakach za wschodnią granicą. Jak zaznaczył marszałek, również Polonia za oceanem jest ważna. „Oni nas wspierali m.in. w mrocznych czasach stanu wojennego, oni o nas pamiętali. My o nich również pamiętamy. Dlatego bardzo dziękuję, że ten festiwal odbył się w Stanach Zjednoczonych, że Polacy tam mieszkający mogli zobaczyć ten wyjątkowy polski teatr” – powiedział.

Jacek Raginis–Królikiewicz powiedział, że w trakcie festiwalu miał okazję spotkać się z publicznością w Nowym Jorku i w New Jersey, nie tylko z Polonią, lecz także z Amerykanami. „Dla wielu odbiorców to było duże zaskoczenie, że w Polsce powstaje sztuka na tak wysokim poziomie. To inicjatywa bardzo potrzebna w Stanach Zjednoczonych”. Zaznaczył, że to projekt wart wspierania. Odbierając statuetkę podziękował swojemu ojcu – Grzegorzowi Królikiewiczowi – wybitnemu reżyserowi, który rozpoczął prace nad przygotowaniem tego spektaklu, lecz zmarł przed ukończeniem dzieła. Podjął on temat polskich oficerów w sowieckim obozie jenieckim na kilka miesięcy przez dokonaniem zbrodni katyńskiej. „Był strażnikiem pamięci. Wykonał gigantyczną pracę w ciągu tych lat. Również po to, aby polska historia była właściwie przedstawiana” – powiedział reżyser.

Prezes TVP Jacek Kurski powiedział, że Teatr Telewizji jest dziś w dobrej kondycji. „Jest to zasługą wielu czynników. Najważniejsza była reforma produkcyjno-programowa. Krótko mówiąc, postawić na właściwych ludzi, dać im miejsce w ramówce, dać im budżet, możliwość swobody repertuarowej. To zaowocowało kilkudziesięcioma już premierami, spośród których 11 przebiło się za ocean. Cieszy mnie, że ta piękna sztuka, kultura wysoka spełnia się w tak skuteczny sposób i że telewizja publiczna może wykonywać swoje zadanie w tej najbardziej ambitnej wizji, jaką jest właśnie Teatr Telewizji” – podkreślił.

Inauguracja festiwalu odbyła się 22 października 2018 r w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. W dniach 14 października do 15 listopada 2018 r odbyły się pokazy 11 spektakli. Wszystkie opatrzone były napisami w języku angielskim. Patronat nad festiwalem objął marszałek Senatu Stanisław Karczewski.


Senat RP

MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook