WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Polska


2019-02-21 Pierwsze Młodzieżowe Polonijne Mistrzostwa Sportów Zimowych otwarte www.senat.gov.pl

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 20 lutego 2019 r. w Pijalni Głównej, w Krynicy Zdroju wziął udział w ceremonii otwarcia I Młodzieżowych Polonijnych Mistrzostw Sportów Zimowych.

Marszałek wyraził zadowolenie, że zorganizowane zostały mistrzostwa dla młodzieży polonijnej. Jak powiedział polonijny sport jest znakomitą formą pobudzania świadomości polskiego pochodzenia oraz integracji polonijnej młodzieży. Podkreślił, że Senat z radością odnosi się do inicjatyw skierowanych do młodej polskiej emigracji i do kolejnych pokoleń polskich emigrantów, a także Polaków zamieszkałych poza granicami.

S. Karczewski zaznaczył, że udział młodzieży polonijnej i polskiej z wielu krajów świata w tych mistrzostwach to nie tylko możliwość rywalizacji w zimowych dyscyplinach sportowych, ale także okazja do spotkania w gronie rówieśników, których łączy wspólna pasja, przywiązanie do ojczyzny i wspólne korzenie. Dodał, że to również okazja do odwiedzenia rodzinnego kraju.

W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej życzył wszystkim uczestnikom wysokiej formy, sukcesów w rywalizacji w duchu fair play, jak najlepszych rezultatów sportowych, a także radości ze spotkania w kraju ojczystym z rówieśnikami z całego świata.

Zawody odbędą się w trzech kategoriach wiekowych: 14 – 17 lat, 18 – 20 lat i 21 – 28 lat. Młodzi ludzie z zagranicy rywalizować będą w czterech dyscyplinach – narciarstwie alpejskim, narciarstwie biegowym, short tracku, snowboardzie.

Udział w mistrzostwach weźmie 200 zawodników z 12 krajów, m.in. z: Ukrainy, Litwy, Białorusi, Czech, Rosji, Kazachstanu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Włoch, Węgier, Rumunii.

Zmagania sportowe zakończą się 23 lutego br.

W uroczystości otwarcia udział wzięli: senator Artur Warzocha, szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Wieczór zakończył koncert zespołu Lachersi - mieszkańców ziemi sądeckiej, grających tradycyjne melodie Lachów Sądeckich, Limanowskich i Szczyrzyckich, ozdobione barwnymi dźwiękami trąbki i klarnetu, we współcześnie brzmiących aranżacjach.


Senat RP
zdjęcia: PAI
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook