WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Armenia


2019-02-28 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W „POLONII” GIUMRI "Polonia" Giumri / Monika Lotosz

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego uczciliśmy w „Polonii” Giumri konkursem drużynowym.

Uczestnicy rozwiązywali krzyżówkę, pisali scenariusze do kadrów z filmu, zmierzyli się z zagadkami gramatycznymi i odgadywali kalambury. Jak nazywa się osoba, która kłamie? Czym łamią się Polacy podczas Wigilii? W jaki sposób pokazać żabę gotującą zupę? Na te i inne pytania podczas wesołej zabawy odpowiedzieliśmy sobie wczoraj.


Monika Lotosz, nauczyciel języka polskiego skierowany przez ORPEG do pracy dydaktycznej w „Polonii” Giumri.
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook