WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Turcja


2019-03-04 Koncert chopinowski na Uniwersytecie Maltepe w Stambule Stowarzyszenie Polonii w Stambule

W piątek 1 marca z okazji 209-tej rocznicy urodzin Chopina na Uniwersytecie Maltepe w Stambule odbył się koncert z muzyką naszego słynnego pianisty.

Tym razem etiudy i polonezy zabrzmiały nad Bosforem w wykonaniu nie słynnych dorosłych muzyków, ale zaczynających swą muzyczną karierę młodych tureckich uczniów; przy fortepianie zasiedli adepci sztuki muzycznej w wieku 12-16 lat.

Bardzo zaangażowani, skupieni, podenerwowani występem i ciepło wynagrodzeni brawami widowni pozostawili pokrzepiające wrażenie, że nasz wielki kompozytor jest nadal obecny w świecie muzycznym niezależnie od wieku, odległości czy odmienności kulturowej.

Inicjatorem koncertów Chopina jest Irena Ülkü, polska pianistka pochodząca z Wilna, ale od wielu lat zamieszkała w Turcji. Jej pasja muzyczna i organizacja chopinowskich koncertów dały się poznać w Polsce i zaczynają znajdować grunt w Turcji.

Już zaczynają się jej plany na rok następny – z wielką nadzieją dla muzyków i oczekiwaniem słuchaczy.Stowarzyszenie Polonii w Stambule
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook