WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Włochy


2019-03-03 Ojczyzna, to wielki zbiorowy obowiązek. naszswiat.it

23 lutego, Anna Maria Anders, senator i pełnomocnik premiera do spraw dialogu międzynarodowego, podczas pobytu w Mediolanie, spotkała się z uczniami Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie oraz z włoską Polonią.

Przybyłych na spotkanie powitała Ewa Gleń – kierownik Szkolnego Punktu, następnie zabrała głos Adrianna Siennicka – kierownik Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, która przedstawiła dostojnego gościa Panią senator Annę Marię Anders, która podczas służbowego pobytu w Mediolanie zapragnęła spotkać się z Rodakami mieszkającymi we Włoszech.

Przed południem swój czas poświęciła uczniom, a po południu rodzicom oraz przedstawicielom polskiej diaspory przybyłej z Lombardii, Veneto oraz Emilia Romagna, którą reprezentowała Anna Pankowska z polsko-włoskiego Stowarzyszenia”VIA dell’AMBRA”.

Pani Senator zarówno dzieciom z polskiej szkoły, jak ich rodzicom uświadomiła jak ważną sprawą jest utrzymanie polskich korzeni i znajomość historii. Ona sama jest tego przykładem. Jako córka bohaterskiego generała bierze udział w uroczystościach na cmentarzach, gdzie spoczywają żołnierze 2. Korpusu Polskiego. Ceni sobie każde spotkanie z weteranami spod Monte Cassino.

Wyraziła także ubolewanie, że w szkołach Europy Zachodniej nauczanie historii nie należy do priorytetów i jest niska wiedza społeczeństwa na ten temat. Pod tym względem Polacy stanowią wyjątek, dbając o własną tożsamość, starają się poznać lepiej historię swojego kraju.

Pani Senator w swojej wypowiedzi podkreśliła, że zadaniem polskiej szkoły jest to, aby rozbudzić w dzieciach patriotyzm, nauczyć ich rzetelnej historii, bo Polska może być dumna, wreszcie jest równorzędnym partnerem w Europie. Dla obu narodów Polski i Włoch, istotnymi sprawami są wartości związane z problemami rodziny, emigranci i ich integracja oraz bezpieczeństwo międzynarodowe.

Zapoznała także słuchaczy z rządowym projektem, wdrażanym w Polsce na szeroką skalę, dotyczącym przyjmowania cudzoziemców z terenów dawnego ZSRR, którzy mają polskie korzenie. Polska dba o to, aby potomkowie tych, którzy zostali deportowani w głąb Rosji, powrócili w rodzinne strony. Niestety zachodnie media nie dostrzegają tego procesu repatriacji, ukazując Polskę jako kraj wrogi emigrantom.

Pani Anna Maria Anders zaapelowała do zebranych, by wspólnie zadbali o pozytywny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. W ocenie Włochów, Polacy są narodem nadzwyczaj gościnnym i każdy się tam czuje dobrze, ponieważ cudzoziemcy są traktowani z respektem. Zachęciła również rodziców do zainwestowania w dwujęzyczność, aby dać szansę życiową swoim dzieciom, które w ten sposób będą mogły pozbyć się wszelkich kompleksów. Zaapelowała szczególnie do rodziców, aby zainwestowali w przyszłość swoich dzieci, by dali im tę wielką życiową szansę jaką jest: dwujęzyczność. Ona sama, jako córka polskich emigrantów urodzona w Wielkiej Brytanii, obecną swoją rolę pełni w życiu politycznym Polski. Rodzicom zawdzięcza znajomość języka polskiego. Pani Senator każdą sytuację rozpatruje z potrójnego punktu widzenia: jako Brytyjka, jako Amerykanka i jako Polka.

Po części oficjalnej oddano głos obecnym na spotkaniu. W dyskusji wzięły udział Polki reprezentujące: Polsko-Włoskie Koło Kulturalne w Lombardii, Polską Ludotekę Rodzinną z Campiglia dei Berici, Stowarzyszenie Dzieci Kombatantów, Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Szkolny Punkt Konsultacyjny w Mediolanie.

Na pożegnanie, pani Anna Maria Anders raz jeszcze podkreśliła jak ważną sprawą jest nauka języka polskiego i rola szkół polskich poza granicami kraju.


Anna Pankowska, Stowarzyszenie “VIA dell’AMBRA”
Fot. Małgorzata Stachna-Cremonino
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook