WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Polska


2019-03-06 Oświadczenia w sprawie wypowiedzi izraelskich polityków Rada Polonii Świata oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Oświadczenia w sprawie wypowiedzi izraelskich polityków Rady Polonii Świata oraz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych


Kanada, Toronto – 1 marca 2019 r.


OŚWIADCZENIE
w sprawie wypowiedzi
izraelskich polityków


Rada Polonii Świata z niepokojem obserwuje napięcie pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Izraelem, spowodowane wypowiedziami niektórych izraelskich polityków. Obydwa kraje łączy pamięć tragedii II wojny światowej i konieczne jest szukanie tego, co nas łączy, a nie podsycanie sporu o historię wydarzeń w okupowanej przez Niemców Polsce.

Oskarżanie narodu polskiego o współudział w Shoah to fałszowanie historii. W czasie II wojny światowej, Polski Rząd na Uchodźstwie w Londynie ostrzegał świat o dokonywanych przez Niemców w okupowanej Polsce masowych mordach na Żydach, a tysiące Polaków ryzykowały życie, niosąc pomoc ludności żydowskiej.

Rada Polonii Świata apeluje o odpowiedzialność w wypowiedziach, które dotyczą bolesnej historii naszych narodów w czasie II wojny światowej.


Prezydium
Rady Polonii ŚwiataSzwecja, Landskrona – 18 lutego 2019 r.


OŚWIADCZENIE
w sprawie wypowiedzi
izraelskich polityków


W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pragniemy z całą stanowczością oświadczyć, że wypowiedzi izraelskich polityków, a zwłaszcza ministra sprawa zagranicznych tego kraju, są niesprawiedliwym kłamstwem, obrażającym naród polski.

Mamy pełną świadomość historycznej prawdy dotyczącej zbrodniczej zagłady narodu żydowskiego podczas niemieckiej okupacji Polski, prawdy zarówno tej bolesnej jak i tej bohaterskiej.

Polska była jedną z największych ofiar II wojny światowej i niemieckiej okupacji. Dobro Polski i narodu polskiego jest dla nas najwyższą wartością, toteż zdecydowanie potępiamy haniebne wypowiedzi izraelskich polityków, które dotykają wszystkich Polaków, zarówno tych w kraju jak i nas zamieszkałych za granicą.


Sekretariat
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook