WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Kanada


2019-03-12 Gościnne występy Polskiego Baletu Narodowego w Montrealu Konsulat Generalny RP w Montrealu

W dniach 21 lutego - 2 marca publiczność Montrealu miała możliwość podziwiać „Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego w wykonaniu Polskiego Baletu Narodowego, występującego na scenie Wilfrid-Pelletier na Place-des-Arts w Montrealu.

Przygotowany przez maestro Krzysztofa Pastora spektakl przedstawiał historię rozgrywającą się na dworze cara Rosji Aleksandra III.

Gratulujemy Polskiemu Baletowi Narodowemu wspaniałych występów, a Grands Ballets Canadiens de Montréal dziękujemy za zaproszenie polskiego zespołu. Przyjazd Polskiego Baletu Narodowego do Montrealu stał się możliwy także dzięki wsparciu ze strony Fundacji Rodziny Korwin-Szymanowskich oraz Fundacji Jane Skoryna.

Polski Balet Narodowy jest kontynuatorem wieloletniego dorobku zespołu baletowego Teatru Wielkiego w Warszawie i spadkobiercą warszawskiej tradycji baletowej, która sięga swoimi korzeniami XVII wieku.


Konsulat Generalny RP w Montrealu
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook