WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Białoruś


2019-03-12 OLIMPIJSKIE SZRANKI http://pmsgrodno.org

W dniach 9-10 marca 2019 roku odbyła się 27.edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi. Do Centrum Edukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie przybyli ci, którzy lubią czytać i pisać , którzy otrzymanym w spadku od rodziców i dziadków językiem polskim władają lepiej od innych. Udowodnili to już wcześniej podczas eliminacji okręgowych OLiJP.

Przybyli po to, by pokazać, jak piękna i bogata jest nasza polszczyzna. Na uczestników eliminacji krajowych czekał poważny sprawdzian – ustny i pisemny. W części pisemnej musieli udowodnić, że gramatyka polska, części mowy, części zdania, umiejętność interpretacji wiersza, epoki literackie i dzieła literatury polskiej nie stanowią dla nich problemu. Natomiast w części ustnej, która była rozmową na tematy literackie i językowe, należało wykazać się znajomością wybranych utworów polskiej poezji i literatury.

Tradycyjnie tegoroczne zmagania olimpijskie oceniała komisja, w skład której weszli pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku:

Prof. dr hab. Anna Kiezuń – przewodnicząca komisji
Prof. dr hab. Anna Janicka
dr Barbara Olech
mgr Anna Kietlińska – prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Organizatorom i uczestnikom olimpiady towarzyszyli Konsul RP w Grodnie Joanna Czartoryska z Małżonkiem oraz Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej na czele z prezesem Stanisławem Sienkiewiczem.

Z wynikami zmagań olimpijskich uczestników olimpiady i gości zapoznała przewodnicząca komisji prof. Anna Kiezuń. Zaznaczyła ona, że tradycyjnie wszyscy uczestnicy olimpiady w część pisemnej o wiele lepiej radzą sobie ze zrozumieniem tekstu, rozwiązaniem testu gramatycznego, natomiast największe trudności mają z napisaniem rozprawki. Dlatego nauczyciele, przygotowujący młodzież do olimpiady, powinni zwrócić więcej uwagi na przygotowanie młodzieży mianowicie do tej pisemnej części sprawdzianu. Po sprawdzeniu prac pisemnych i ocenie części ustnej olimpiady, komisja ogłosiła wyniki olimpiady:

I miejsce – Edyta Soroka (Polska Szkoła w Grodnie)

II miejsce – Weronika Żurawlowa (Liceum PMS)

III miejsce – Ilona Iwaszkiewicz (Liceum PMS)

IV miejsce – Tatiana Ruchawiec (Liceum PMS)

V miejsce – Denis Szamigułow (Liceum PMS).

Zwycięzcy olimpiady otrzymali dyplomy i cenne nagrody w postaci tabletów i e-booków, które zostały ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Grodnie i Polską Macierz Szkolną, a wszyscy uczestnicy – dyplomy za udział oraz nagrody książkowe.

Reprezentować Białoruś w finale olimpiady w Polsce będą Edyta Soroka, Weronika Żurawlowa, Ilona Iwaszkiewicz i Tatiana Ruchawiec.

Życzymy zwycięzcom zdobycia tytułów laureatów i finalistów olimpiady, co zapewni im miejsca na studiach polonistycznych w Polsce lub zwolnienie z testu podstawowego i humanistycznego przy wyborze innego kierunku studiów.

Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów , a fundatorom nagród za cenne nagrody rzeczowe.


Polska Macierz Szkolna w Grodnie
Teresa Kryszyń
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook