WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Chile


2019-03-14 Polscy zdobywcy andyjskich szczytów Ambasada RP w Santiago

Sukcesem zakończyła się górska wyprawa na Ojos del Salado (6893 m) w stulecie odzyskania niepodległości.

Agnieszka Sawicka i Robert Szumiec, polscy alpiniści, członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewodników Górskich (UIMLA), chcąc uczcić stulecie odzyskania niepodległości podążali szlakiem historycznej wspinaczki pierwszych, polskich zdobywców wielu andyjskich szczytów – Justyna Wojsznisa i Jana Alfreda Szczepańskiego.

Alpinistom na przełomie stycznia i lutego udało się zdobyć następujące szczyty: Ojos del Salado (6893 m), Nevado Tres Cruces Norte (6030 m), Cerro de San Francisco (6018 m), a także Cerro El Plomo (5424 m) – najwyższy widoczny z Santiago szczyt.


Ambasada RP w Santiago
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook