WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Chiny


2019-03-14 Spotkanie z Jackiem Pałkiewiczem Konsulat Generalny RP w Szanghaju

„Pasja życia” - Spotkanie z podróżnikiem Jackiem Pałkiewiczem w KG RP w Szanghaju

W dniu 1 marca 2019 roku w siedzibie KG RP w Szanghaju odbyło się spotkanie ze znanym podróżnikiem i dziennikarzem Jackiem Pałkiewiczem. Obecni na spotkaniu mieli okazję poznać uczestnika wielu wypraw i autora ponad 40 publikacji.

Jacek Pałkiewicz opowiedział o zamiłowaniu do podróży, niebezpieczeństwach oraz wyzwaniach, jakie wiążą się z egzotycznymi wyprawami. Podczas spotkania podróżnik opowiadał m.in. o samotnym przepłynięciu Atlantyku, poszukiwaniu źródeł Amazonki, sekretach Dubaju, Bali i Syberii.


Konsulat Generalny RP w Szanghaju
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook