WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Wenezuela


2019-03-14 Doroczne spotkanie z dziennikarzami i menedżerami kultury Ambasada RP w Caracas

30 stycznia w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej spotkali się przedstawiciele różnych mediów, ośrodków kultury, a także instytucji prywatnych i rządowych; zaprezentowano na tym spotkaniu plan kulturalny i cele na rok 2019.

W 2019 r. obchodzona będzie 70 rocznica Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO, a Polska będzie celebrować 20 lat członkostwa w tej organizacji. W bieżącym roku przypada także 15 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 10 rocznica Partnerstwa Wschodniego. Ponadto w 2019r. Polska będzie obchodzić 30 rocznicę transformacji ustrojowej i początek demokratycznych i pokojowych przemian w Europie Środkowo-Wschodniej, a także setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych z większością krajów świata.

W roku 2019 ma miejsce 200 rocznica urodzin kompozytora Stanisława Moniuszki i podobnie jak w poprzednich latach zaplanowano udział we współorganizowanym z Delegaturą Unii Europejskiej w Wenezueli, Europejskim Festiwalu Solistów, na który Ambasada RP w Caracas zaprosi uznaną pianistkę klasyczną.

Projekty związane ze Stuleciem Odzyskania Niepodległości będą kontynuowane. Ambasada będzie promować nie tylko historię Polski, ale także ważne treści związane z polskim dziedzictwem kulturowym, społecznym i religijnym. Współpracując z organizacją „Espacio Anna Frank” przy okazji wystawienia sztuki - monologu w cyklu In Memoriam 2019 – Ambasada będzie promować dobre relacje polsko-żydowskie, i wspierać to stowarzyszenie w organizacji kina - klubu dyskusyjnego w drugim semestrze br.

Polska inspiruje osiągnięciami Polaków w wielu dziedzinach. Polacy (zarówno naukowcy jak i odkrywcy i twórcy, a także wynalazcy pionierskich rozwiązań) są kreatywni i oryginalni. W ramach wydarzenia „Euroscopio” swoją premierę w Wenezueli będzie mieć film pt. „Bogowie”, który opowiada historię pierwszego udanego przeszczepu serca w wykonaniu polskiego lekarza Zbigniewa Religi w szpitalu w Zabrzu. Ten film to świadectwo osiągnięć polskiej medycyny i światowej kardiologii.

Polska jest jednocześnie ciekawym i bezpiecznym kierunkiem turystycznym, z dobrze przygotowaną infrastrukturą (obejmującą również dobra i usługi luksusowe), gdzie oferuje się smaczną i zdrową kuchnię, dlatego też Ambasada planuje promować warsztaty kulinarne i tradycyjne, polskie przepisy.

W ostatnich latach Polska odnotowała wysoki i stabilny wzrost gospodarczy. Od lat 90., czyli od momentu, w którym po upadku komunizmu zaczęły się zmiany systemowe, w Polsce nastąpił skok cywilizacyjny i jest on obecnie kontynuowany w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i programu polityki społecznej. Ambasada będzie obecna na targach biznesowych, aby pokazać Polskę jako kraj równych szans i wzrostu gospodarczego, a także by promować polski rynek kapitałowy, który znalazł się wśród 25 najbardziej rozwiniętych na świecie.

Najlepszą polską marką jest jej kultura. Polska, mimo że została pozbawiona swojej niezależności i poniosła ogromne straty w ludziach i dobrach materialnych, zwłaszcza w czasie II Wojny Światowej, nigdy nie straciła ciągłości swojej kultury, ani świadomości społecznej co do znaczenia kultury i jej siły sprawczej w wielu segmentach życia społecznego. Polska jest krajem laureatów literackiej Nagrody Nobla, zwłaszcza w dziedzinie poezji. Wspólnie z fundacją „La Poeteca” Ambasada będzie organizować comiesięczne wieczory poetyckie poświęcone życiu i twórczości artystów wraz z lekturą i interpretacją ich wierszy.

Jak widać, będzie to rok okrągłych rocznic, a obecność Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i odpowiedzialne członkostwo w Unii Europejskiej gwarantuje Polsce aktywny udział w debacie na temat tożsamości europejskiej, wzmacniając spójność Unii.


Ambasada RP w Caracas
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook