WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Indie


2019-03-14 Polskie stoisko na bazarze charytatywnym Ambasada RP w Nowym Delhi

2 grudnia 2018 r. Ambasada Polski w Nowym Delhi wzięła udział w 30. charytatywnym bazarze, który odbył się w Nehru Park.

DCWA, Delhi Commonwealth Women's Association, jest organizacją, która prowadzi Centrum Medyczne zapewniające wysokiej jakości i specjalistyczną opiekę medyczną dla ponad 80 000 pacjentów rocznie. DCWA prowadzi Centrum Edukacji dla dzieci w wieku 3-4 lat, Klinikę Specjalnych Potrzeb, Program Stypendialny i Program Kształcenia Zawodowego.

Główną inicjatywą DCWA pozyskującą fundusze jest Międzynarodowy Bazar DCWA, który odbywa się we współpracy ze Wspólnotą dyplomatyczną w Nowym Delhi. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej od wielu lat wspiera działalność charytatywną DCWA.

Wielkie podziękowania należą się naszym sponsorom - polskim firmom z powodzeniem działającym w Indiach, które przekazały swoje produkty - Bella India, Świeży Owoc, Bogutti, Krosno Defence Bakery, Poland Premium, Sharda Group. Wszystkie przychody ze sprzedaży zostały przekazane na działania charytatywne DCWA.

Podczas bazaru wystąpili także Bayan Brothers, duo akordeonowe z Polski, którzy przyjechali do Nowego Delhi na zaproszenie Instytutu Polski.


Ambasada RP w Nowym Delhi
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook