WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Węgry


2019-03-14 225. ROCZNICA URODZIN JÓZEFA BEMA Országos Lengyel Önkormányzat / Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech

Złożeniem wieńców przy tablicy upamiętniającej Józefa Bema przy ulicy Akadémia, oraz przy budańskim pomniku Bema uczciła dzisiaj węgierska Polonia oraz polscy dyplomaci 225. rocznicę jego urodzin.

Dyplomaci, w tym zastępczyni ambasadora Polski Małgorzata Radwan-Vass i dyrektorka Instytutu Polskiego Joanna Urbańska, a także przedstawiciele samorządów narodowości polskiej i organizacji polonijnych odśpiewali hymny obu krajów i złożyli wieńce pod pomnikiem.

Występujący w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema jego wiceprzewodniczący Jakab Nagy podkreślił, że uroczystości w rocznicę urodzin Bema są organizowane przez stowarzyszenie już od ponad 60 lat. „To nie tylko dla Polaków, ale i Węgrów bardzo ważna postać, która symbolizuje przyjaźń polsko-węgierską”

Podczas uroczystości złożono wieńce m.in. w imieniu polskiej ambasady, samorządów narodowości polskiej na Węgrzech, rzeczniczki narodowości polskiej w parlamencie węgierskim oraz Stowarzyszeniu Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha.

Powstanie węgierskie z lat 1848-49 było wymierzone w absolutystyczne rządy Habsburgów. Węgrzy domagali się m.in. wolności prasy i zniesienia cenzury, swobód obywatelskich i równouprawnienia wyznań religijnych, niezależnego od Wiednia rządu oraz wycofania z kraju obcych wojsk.

Powstanie wybuchło 15 marca 1848 roku i było częścią Wiosny Ludów, która przeszła do historii jako seria ruchów rewolucyjnych o charakterze liberalnym, narodowościowym i republikańskim, jakie w latach 1848-49 ogarnęły liczne kraje Europy, w tym pozostającą pod zaborami Polskę i Węgry. W walkach po stronie węgierskiej brali udział Polacy, m.in. generał Bem, który dowodził wojskami węgierskimi w Siedmiogrodzie i Banacie, i generał Henryk Dembiński, dowodzący armią północną. Po stronie Węgrów walczył także Legion Polski pod dowództwem generała Józefa Wysockiego.


Országos Lengyel Önkormányzat / Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
PAP
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook