WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Wenezuela


2019-03-15 Ostatnie pożegnanie Marka Gajzlera Ambasada RP w Caracas

W.M. Gajzler (1939-2019), człowiek o wielu zdolnościach i zainteresowaniach- wiolonczelista, kapitan marynarki handlowej, kapitan jachtowy, pilot awionetek transportowych, był jednym z bardziej rozpoznawalnych Polaków w Wenezueli.

Jako propagator muzyki polskiej, profesor wiolonczeli i muzyki kameralnej w Wenezueli oraz reprezentant na Amerykę Południową The Julliard Scholl of Music był koordynatorem naukowym pionierskiego projektu rozwoju orkiestr symfonicznych dziecięcych, młodzieżowych i zawodowych w Wenezueli. Był postacią doskonale znaną wśród artystów- muzyków wenezuelskich.

Prof. Gajzler dał się poznać jako osoba z pasją, która z wielkim zaangażowaniem pracowała nad budowaniem stosunków kulturalnych między oboma krajami. Od 1980 roku szef katedry wiolonczeli w Conservatorio Superior de Musica, najbardziej renomowanym instytucie muzycznym w kraju. Wykształcił wielu wiolonczelistów i muzyków. Od 1973 roku organizował koncerty symfoniczne muzyki polskiej w Wenezueli, ściśle współpracując z lokalnymi władzami, muzykami z Polski. Przynosił on chlubę naszemu krajowi oraz wzorowo reprezentował Polskę, jej kulturę i muzykę w Wenezueli. Swoją postawą i zaangażowaniem służył środowisku polonijnemu w Wenezueli jak i lokalnej społeczności.

Odkąd zamieszkał w Wenezueli w 1972 roku angażował się w prace społeczne i pomagał w funkcjonowaniu polskiej placówki, inicjował polskie projekty kulturalno-muzyczne. Wielokrotnie organizował charytatywnie koncerty i festiwale muzyczne pod patronatem Ambasady, m.in. w ważnym historycznie dla Polski mieście Puerto Cabello, z okazji 70-lecia zakończenia II wojny światowej, z okazji ważnych świąt państwowych. Dzięki jego inicjatywie Uniwersytet Muzyczny F. Chopina nadał Doktorat Honoris Causa dla najwybitniejszego wenezuelskiego muzyka prof. J.A.Abreu. Za jego wybitny wkład we współpracę między oboma krajami został odznaczony przez Prezydenta RP w 2016 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Marku byłeś wspaniałym promotorem polskiej kultury i tradycji, człowiekiem wielkiego serca, przyjacielem Ambasady, ikoną polskości wśród Wenezuelczyków i pośród Polaków mieszkających w Wenezueli. Wniosłeś wybitny wkład we współpracę międzynarodową, w szczególności w utrwalanie poprawnych stosunków kulturalnych pomiędzy Polską a Wenezuelą. SPOCZYWAJ W POKOJU.


Ambasada RP w Caracas
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook