WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Dania


2019-03-15 Dzieje przyjaźni Marii Szymanowskiej i Bertela Thorvaldsena przypomniane w Kopenhadze Ambasada RP w Kopenhadze

Wieczór poświęcony polskiej kompozytorce epoki romantyzmu i najsłynniejszemu duńskiemu rzeźbiarzowi klasycyzmu miał miejsce w Muzeum Thorvaldsena w 230. rocznicę urodzin M. Szymanowskiej.

8 marca, w dzień tzw. „rzymskich urodzin” duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena, w dedykowanym jego twórczości kopenhaskim muzeum odbył się wieczór słowno-muzyczny upamiętniający przyjaźń tego wybitnego artysty z Marią Szymanowską, polską kompozytorką epoki romantyzmu. Maria Szymanowska była jedną z pierwszych w Europie profesjonalnych pianistek - komponowanie i koncerty były dla niej źródłem utrzymania. Podczas swoich licznych podróży po Europie spotkała m.in. Bertela Thorvaldsena, z którym korespondowała przez kolejne lata – 14 listów zachowało się do dzisiaj, stanowiąc wyjątkowe świadectwo epoki.

W trakcie wieczoru Karen Benedicte Busk-Jepsen z Muzeum Thorvaldsena przybliżyła zebranej publiczności sylwetki obu artystów, ich biografie, a także odczytała fragmenty listów. Oprawę muzyczną wydarzenia stanowiły kompozycje Marii Szymanowskiej – preludia, nokturny i pieśni do tekstów m.in. Aleksandra Puszkina, Adama Mickiewicza i Juliana Niemcewicza, w wykonaniu pianistki Małgorzaty Kluźniak-Celińskiej i mezzosopranistki Elżbiety Zapolskiej.

Pamiątką przyjaźni pianistki i rzeźbiarza jest również popiersie Marii Szymanowskiej autorstwa Jakuba Tatarkiewicza, ucznia Bertela Thorvaldsena. Muzeum Narodowe w Krakowie wypożyczyło rzeźbę Muzeum Thorvaldsena, gdzie będzie ją można podziwiać przez najbliższy rok.

W roku 2019 przypada 230. rocznica urodzin kompozytorki – Senat RP uczcił tę rocznicę, ustanawiając Rok Marii Szymanowskiej (2019).


Ambasada RP w Kopenhadze
HASSE FERROLD
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook