WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Kanada


2019-03-15 DZIEŃ KOBIET W WINNIPEGU Federacja Polek w Kanadzie ogniwo # 7 w Winnipegu

Federacja Polek w Kanadzie ogniwo # 7 w Winnipegu z okazji Dnia Kobiet zaprosiła wszystkie Panie na Ladies High Tea Party – tylko dla kobiet!

W programie był pokaz mody oraz konkurs na najpiękniejszy kapelusz. Oceniano oryginalność, kunszt wykonania, wygląd ogólny nakrycia głowy

Naszym zdaniem wszystkie Panie prezentowały się wyjątkowo elegancko i każda powinna stanąć na podium!


Federacja Polek w Kanadzie ogniwo # 7 w Winnipegu
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook