WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Ukraina


2019-03-16 Spotkanie klubu „Czujemy się Polakami” Polonia Kropywnycki

15 marca w Centrum Kultur Narodowych „Wspólna rodzina” odbyło się spotkanie klubu „Czujemy się Polakami”.

Irena Bosa opowiedziała o polskich korzeniach swojej rodziny, która przed wybuchem II wojny światowej mieszkała w rejonie Białowieskiej Puszczy, a w roku 1939 została rozdzielona nową granicą powstałą po ataku Niemiec i Związku Radzieckiego.

A już teraz Polonia Kropywnycki zaprasza na kolejne imprezy w marcu:
W Bibliotece Czyżewskiego
– 16 marca o godzinie 13.00 zapraszamy osoby miłujące i piszące poezję do Centrum Kultury Polskiej przy Bibliotece (spotkanie klubu "Dyskutujemy po polsku o Polsce i Polakach");
– 23 marca o godzinie 13.00 zapraszamy do Sali aktowej na projekcję filmu "Zimna wojna"


Polonia Kropywnycki
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook