WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Czechy


2019-03-21 PRZEDSZKOLAKI UTOPIŁY MARZANNĘ http://zwrot.cz

Polskie przedszkolaki z Łomnej Dolnej i Milikowa spotykają się co roku, by wspólnie utopić Marzannę.

Nie inaczej było też w tym roku. Zaraz rano po drugim śniadaniu dzieci z polskiego przedszkola w Milikowie wsiadły to autobusu i pojechały do swoich kolegów do Łomnej Dolnej.

Tam wspólnie poszli utopić Marzannę w Łomniance i pożegnać na dobre zimę. – Najpierw ją zapaliliśmy, a potem pani wrzuciła ją do wody i Marzanna popłynęła – opisywał wrażenia z wycieczki mały Stasio. Najbardziej jednak utkwiły mu w pamięci wspólne zabawy na placu zabaw.


Zwrot


MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook