WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Ukraina


2019-03-21 GRZEGORZ KWIATKOWSKI - ZAPOMNIANY POLAK Z BROWARÓW Польське культурно-освітнє товариство «Родина»

Pierwsza prezentacja o Grzegorzu Kwiatkowskim – wybitnym, ale zapomnianym Polaku z Browarów, którą przygotowała pani Maria Owdijenko, pracownik naukowy muzeum krajoznawczego, odbyła się w ramach Festiwalu polskiej kultury 10 listopada 2018 r.

W tym dniu w Browarskim Krajoznawczym Muzeum zebrali się goście festiwalu z Ukrainy i Polski.

Na naszą prośbę pani Maria Owdijenko 9 marca gościła w naszym Stowarzyszeniu. Opowiedziała wiele ciekawych faktów o Grzegorzu Kwiatkowskim, wybitnym lekarzu, uczonym, kolekcjonerze, o jego działalności,o rodzinie i przyjaciołach, a także jak zbierała informacje i materiały, które doprowadzą z pewnością do nowych odkryć.
Wszystko, co udało się zebrać o tym wybitnym Polaku – mieszkańcu Browarów opracowała i napisała pani Maria. Przy wsparciu Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie została wydana broszura w języku polskim i ukraińskim. Tekst polski opracowała Maria Czerniak, lektor naszego stowarzyszenia.
Historia naszego miasta wzbogaciła się, chociaż jest jeszcze dużo do zrobienia.

A jest jeszcze marzenie – muzeum Grzegorza Kwiatkowskiego, w budynku, który jeden ocalał spośród budynków rodziny Kwiatkowskich. I jest to najstarszy budynek w Browarach, który liczy ponad sto lat

Podziękowaniem dla pani Marii był bukiet tulipanów i kubek z nadrukiem naszego znaku.

Liczymy na dalszą współpracę.


Польське культурно-освітнє товариство «Родина»


MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook