WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Grecja


2019-03-21 Koncert Leszka Możdżera na stulecie polsko-greckich stosunków dyplomatycznych www.polonorama.com

Koncert wybitnego pianisty i kompozytora Leszka Możdżera zainaugurował obchody 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Grecji. Recital odbył się w sobotę w Centrum Kultury Fundacji Stavros Niarchos.

W wydarzeniu wzięli udział polska ambasador w Atenach Anna Barbarzak, minister spraw zagranicznych Grecji Jorgos Katrougalos, podsekretarz stanu w polskim MSZ Maciej Lang oraz przedstawiciele międzynarodowego korpusu dyplomatycznego, środowiska polonijnego i liczne grono Ateńczyków.


SWP


Uroczystość otworzyła ambasador Barbarzak, która w swojej wypowiedzi zaznaczyła, że z okazji stulecia nawiązania relacji dyplomatycznych między oboma krajami, polska ambasada przekazała Centrum Kultury Fundacji Stavrosa Niarchosa solarną ławeczkę.

Ten innowacyjny mebel umożliwia odtwarzanie plików audio oraz ładuje urządzenia mobilne (także bezprzewodowo). Ławeczka znajduje się w ogrodach Fundacji, a korzystający z niej mieszkańcy Aten będą mogli także posłuchać utworów Fryderyka Chopina.


SWP


Grecki minister spraw zagranicznych Jorgos Katrougalos w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na istnienie więzi między oboma krajami. Wskazał przede wszystkim na relacje międzyludzkie, nawiązując przy tym do sytuacji, w której Polska po wojnie domowej w Grecji przyjęła do siebie tysiące uchodźców z tego kraju.

Miłym zaskoczeniem dla zgromadzonych było wygłoszenie przez podsekretarza stanu w MSZ Macieja Langa przemówienia w języku greckim. Podkreślił on, że uznanie sto lat temu przez Grecję niepodległości Polski miało symboliczne znaczenie; przypomniał także, że Polacy brali udział w walkach o wolność Grecji w XIX wieku. Dodał, że zawsze z wielką radością wraca do Aten, gdzie 12 lat temu pracował w ambasadzie.

Po części oficjalnej na scenę wyszedł Leszek Możdżer. Podczas godzinnego koncertu artysta zagrał zarówno kilka kompozycji własnych, jak i utwory Witolda Lutosławskiego i Krzysztofa Komedy.


SWP


Rewelacyjna technika, wirtuozeria, a zarazem lekkość i niespotykana precyzja spowodowały, że muzyk stopił się w jedno z instrumentem - całym instrumentem. Pokazał, że grać można nie tylko na klawiaturze, ale także na strunach, dzięki umieszczeniu na nich łańcuszków, korali, szmatek… A nad wszystkim doskonale panował i znajdował w tym przedziwnym, porywającym muzykowaniu prawdziwą radość! Publiczność przyjęła występ owacjami, a artysta musiał bisować.

Koncertowi towarzyszyła wystawa pt. „Polski plakat inspirowany Grecją”. Ekspozycja zrealizowana została przy współpracy Ambasady RP w Atenach i Muzeum Plakatu w Wilanowie.


Polonorama
zdjęcia, tekst: Marzena Mavridis


MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook