WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Czechy


2019-03-22 ŚLĄSK ZATAŃCZYŁ DLA DZIECI Z BYSTRZYCKIEJ SZKOŁY http://zwrot.cz

Patronem Polskiej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy jest pochodzący z Karpętnej założyciel ZPiT Śląsk prof. Stanisław Hadyna. W ramach świętowania setnej rocznicy urodzin patrona zespół wystąpił 19 marca dla uczniów bystrzyckiej szkoły.

– Mamy ofertę koncertów edukacyjnych, która jest dobrze przyjmowana przez dzieci. Nie dajemy jej często, ale jeśli jest zapotrzebowanie, to zespół zawsze bardzo chętnie dla dzieci wystąpi. Cieszymy się bardzo, że możemy stulecie urodzin profesora obchodzić właśnie tutaj – mówiła zastępca kierownika artystycznego zespołu Dorota Sitek.

Podkreślała, że dzieci mają się podczas takiego koncertu dobrze bawić, a przy okazji poznać muzykę śląską. – Chociaż myślę, że akurat tutaj ją doskonale znają. Wiemy, że tu się śpiewa, że tu się tańczy, tu się takie tradycje kultywuje. Myślę, że dzieciaki będą mogły coś fajnego z tego wyciągnąć – powiedziała nam przed koncertem Sitek.


SWP


A widząc owacje na stojąco po koncercie i to, jak uczniowie z widowni chętnie zgłaszali się na ochotników do konkursów, możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że się nie myliła.

Danielowi z klasy V najbardziej podobał się krakowiak. – Taki żywy. – Syncy tacy szumni! – mówiły między sobą jego starsze koleżanki z klasy IX. Ale zapytane dodały też, że podobały im się kostiumy pełne kolorów i ozdób, no i dopracowane żywiołowe tańce.

Uczniowie obejrzeli tańce do muzyki profesora Hadyny w opracowaniach choreograficznych współzałożycielki zespołu prof. Elwiry Kamińskiej. Bloki taneczne, podczas których tancerze Śląska prezentowali tańce z różnych regionów Polski, przeplatane były quizami i konkursami.


SWP


Dzieci z sali miały za zadanie poprawić pomylone części strojów regionalnych czy dopasować tancerza do tancerki z odpowiedniego regionu. – Tancerze zaprezentowali aranżacje tańców trojak oraz zwodzony. Oba pochodzą z Górnego Śląska – wyjaśniała dzieciom prowadząca koncert wraz z Piotrem Hankusem Katarzyna Grysko.

– Zobaczą profesjonalnych, zawodowych tancerzy w pełnej krasie baletowej. Być może ktoś z nich do nas dołączy. Próbujemy zaszczepić w nich chęć bycia artystą czy to baletowym, czy wokalnym. Wszystko przed nimi. Są wychowani w tej tradycji, folklorze, swojej kulturze, ale teraz mogą to zobaczyć w opracowaniu scenicznym – mówi Dorota Krus, zastępca kierownika Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej.

Koncert w Bystrzycy był pierwszym, jaki w ramach cyklu koncertów edukacyjnych w szkołach hadynowskich zorganizowano. Kolejne będą 25 marca we Frydku, 26 w Chorzowie, 28 w Piekarach Śląskich. Tam bowiem są szkoły, którym patronuje Hadyna.

A my możemy zobaczyć ZPiT Śląsk w pełnej krasie już niebawem, na Festiwalu PZKO 25 maja w trzynieckiej Werk Arenie.


Zwrot (indi)
zdjęcia: Marian Siedlaczek


MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook