WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Grecja


2019-03-22 Spotkanie z polskim podróżnikiem Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach

14 marca odwiedził naszą szkołę Pan Andrzej Sochacki, który jako pierwszy na świecie zakończył najdłuższą wyprawę dookoła świata.

Polegała ona na objeździe każdego z kontynentów jego obrzeżami, co zajęło z przerwami 11 lat. Łącznie podróżnik okrążył kulę ziemską 9 razy i odwiedził 165 krajów. Inność globtroterstwa Pana Andrzeja polega na tym, że wielkie podróże zawsze odbywał samotnie, bez sponsorów, ubezpieczeń, serwisu technicznego i pomocy biur podróży.

Wyprawę dookoła świata kontynentami rozpoczął w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych, w Bostonie. W ciągu kolejnych lat objechał: Amerykę Północną, Amerykę Środkową, Amerykę Południową, Europę, Australię, Afrykę i Azję. Podróż po ostatnim z kontynentów - rozpoczął w marcu 2018 w wiosce Polonezköy na zachodzie Turcji, gdzie i ją po upływie roku zakończył.

Polonezköy to polska osada, która została założona przez księcia Adama Czartoryskiego 175 lat temu. Podróżnik poinformował nas, że właśnie tej wiosce przekaże samochód, którym objechał Azję. Mieliśmy okazję zobaczyć ten samochód. Na jego drzwiach widniały cyfry: 8-7-6, które informowały w kolejności: która to była wyprawa podróżnika, który kontynent objechał i którym samochodem. Zauważyliśmy na nim również znaki dotyczące 100-lecia niepodległości Polski, 70-lecia zabójstwa rotmistrza Pileckiego. Zaskoczeniem była dla nas informacja, że żona Witolda Pileckiego była krewną Pana Andrzeja.

Podróżnik podkreślił, że nie wyobraża sobie podróżować inaczej niż z polskimi emblematami. „Jestem z rodziny kombatancko-katolickiej i wartość Bóg, Honor, Ojczyzna była dla mnie zawsze na porządku dziennym” - dodał.

Prezentacja, którą nam przedstawił zawierała zdjęcia z wyprawy po Azji. Wzbogacił je ciekawą opowieścią o krajach, przez które przejeżdżał: Turcji, Gruzji, Rosji, Korei Południowej, Wietnamie, Malezji, Indonezji, Singapurze, Indii, Iranie. Wspomniał również o swoim wcześniejszych ekspedycjach i zaapelował, abyśmy poświęcali czas na realizowanie marzeń i poznawanie świata w podróży, podczas której ,,można znaleźć inny wymiar życia, życia w wolności i w naturze, tak potrzebnego każdemu z nas”. W końcowej części spotkania wpisaliśmy się do dziennika podróżnika i zrobiliśmy z nim pamiątkowe zdjęcia.


Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach
Joanna Figura - nauczyciel geografii ZS


MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook