WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Łotwa


2019-04-10 Konferencja sprawozdawcza Związku Polaków na Łotwie Ambasada RP w Rydze / Polijas Republikas vēstniecība Rīgā

30 marca br. w Rydze odbyła się Konferencja sprawozdawcza Związku Polaków na Łotwie, w której wzięła udział konsul RP Małgorzata Hejduk-Gromek - Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rydze.

W konferencji wzięło udział 83 delegatów reprezentujących oddziały terenowe Związku Polaków na Łotwie. W trakcie obrad Zarząd Główny przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności wskazując najistotniejsze wydarzenia i inicjatywy realizowane przez ZPŁ bądź odbywające się z udziałem środowiska polonijnego w ubiegłym roku.

Wśród nich wymieniona została wizyta oficjalna Pary Prezydenckiej na Łotwie, w ramach której odbyło się spotkanie z Polonią w Dyneburgu i uroczyście odsłonięto pomnik Króla Stefana Batorego. Kolejnym istotnym wydarzeniem było otwarcie odnowionej kwatery wojskowej na cmentarzu w Ławkiesach.

Wśród doniosłych działań podejmowanych lokalnie przez oddziały terenowe przywołano okolicznościowe uroczystości z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setnej rocznicy uzyskania niepodległości przez Łotwę. Zaznaczono, że Polacy na Łotwie są szanowanym partnerem zarówno dla władz państwowych i samorządowych z Polski jak i z Łotwy, którzy aktywnie wspierają a także chętnie uczestniczą w organizowanych uroczystościach.

Prezes Związku Polaków na Łotwie w swoim wystąpieniu podkreślił także znaczenie współpracy z Ambasadą RP w Rydze oraz Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie, którzy są stałymi i niezawodnymi partnerami wspierającymi działalność środowiska polonijnego na Łotwie. Wśród istotnych inicjatyw zaplanowanych na bieżący rok wymieniono 80. rocznicę śmierci Władysława Raginisa oraz obchody setnej rocznicy kampanii łatgalskiej. ZPŁ planuje także kontynuację sztandarowych imprez, które cieszą się dużą popularnością i na stałe wpisały się w do kalendarz przedsięwzięć polonijnych, w których łącznie w zeszłym roku udział wzięło ponad 7 tysięcy osób.


Ambasada RP w Rydze / Polijas Republikas vēstniecība Rīgā


MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook