WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Stany Zjednoczone Ameryki


2019-04-11 SPOTKANIE NETWORKINGOWE DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ PAI / Jakub Jan Staniewski

5 kwietnia 2019 roku, odbyło się spotkanie networkingowe dla studentów i absolwentów szkół wyższych o polskich korzeniach z metropolii nowojorskiej. Spotkanie odbyło się w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku a współorganizatorami były Centrala Polskich Szkół Dokształcających, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa oraz The Kosciuszko Foundation.

Organizatorzy główny nacisk położyli na zachęcenie młodzieży do działalności na rzecz Polski oraz budowania relacji polsko-amerykańskich, oraz podtrzymywanie więzi i świadomości polskiej wśród studentów, którzy często i szybko się amerykanizują.

Spotkanie, w którym udział wzięło około 50 studentów i uczniów, rozpoczęło się panelem zatytułowanym „Planowanie kariery - jak uzyskać stypendium w USA?”. Następny panel składał się z profesjonalistów z różnych dziedzin, takich jak finanse, badania naukowe, bankowość, dziennikarstwo i architektura. Tematem panelu była „Wymiana doświadczeń - jak odnieść sukces w swojej dziedzinie?”.

Trzecią dyskusję panelową prowadził Jakub Jan Staniewski wraz ze stypendystami Fundacji Kościuszkowskiej. Podczas dyskusji towarzyszyli mu: studentka Columbia University, Sandra Grzybowska, student NYU School of Law, absolwent Oxford University i Georgetown University, Łukasz Świderski, oraz student NJIT, Robert Argasiński. W trakcie panelu, studenci wymieniali się swoimi doświadczeniami oraz udzielali porad młodszym uczniom.

Podczas spotkania, Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających dr Dorota Andraka wraz z Jakubem Staniewskim, ogłosili początek działalności wolontariackiej p. J. Staniewskiego w tejże organizacji jako przewodniczącego nowo utworzonej Komisji ds. Młodzieży. Wyrażam nadzieję na sprawną współpracę z zarządem Centrali oraz organizacjami polonijnymi a przede wszystkim z młodzieżą. - powiedział Staniewski.


PAI / Jakub Jan Staniewski


MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook