WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Białoruś


2019-04-14 "Mistrz ortografii 2019" Społeczna Szkoła Polska im. T. Reytana w Baranowiczach

13 kwietnia 2019 r. uczniowie Społecznej Szkoły Polskiej im. T. Reytana w Baranowiczach wzięli udział w konkursie "Mistrz ortografii 2019".

Konkurs organizowany był przez ZPB przy wsparciu między innymi Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" a uczestniczyło w nim ponad 180 osób, dzieci i młodzież, uczące się języka polskiego w ośrodkach na Białorusi.

Zwycięzcy i wyróżnieni na zaproszenie wicemarszałek Senatu RP Pani Marii Koc w czerwcu odwiedzą Senat RP i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Gratulujemy naszym Uczniom i Nauczycielom wspaniałych wyników!!!

W kategorii młodszej (kl. 6-8):
II miejsce – Katarzyna Ławrysiuk
III miejsce – Jan Karluk

Wyróżnienia otrzymali:
Uliana Chancewicz
Aleksandra Dojnicz
Alina Burec
Polina Nowicka
Stanisław Połowinki
Antoni Szestak


Społeczna Szkoła Polska im. T. Reytana w Baranowiczach


MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook