WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Austria


2019-04-15 Harcerski biwak w Górnej AUstrii Polskie Radio w Górnej Austrii

6 i 7 kwietnia polscy harcerze z Linzu (Górnej Austrii) z druhną Weroniką Stolarek i druhen Szymonem Klimczakiem zorganizowali biwak, na który zostali zaproszeni harcerze z Wiednia z druhną Barbarą Byrtus.

Harcerze poza bardzo intensywnymi zajęciami wzięli także udział w koncercie Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

Dziękujemy prezesowi klubu sportowego ASKÖ Ebelsberg Mario Weindl a także wice-prezesowi Grzegorzowi Polanowskiemu za udostępnienie obiektu a Magdalenie Polanowskiej oraz Monice Bugajskiej za opiekę nad harcerzami.


Polskie Radio w Górnej Austrii
Zdjęcia: Grzegorz Polanowski


MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook