WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Ukraina


2019-04-15 Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Zaporożu Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Św. JANA PAWŁA II

Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Św. JANA PAWŁA II uczciło Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

W Zaporoskim Parku im. Puszkina odbyły się uroczystości przy pomniku upamiętniającym polskich jeńców wojennych więzionych w obozie NKWD Nr 100 w latach 1939-1940. Pomnik powstał w 2016 r. a środki na jego budowę zebrała miejscowa Polonia. Na początku II wojny światowej we wspomnianym obozie przebywało około dwóch tysięcy Polaków, którzy trafili do niewoli po sowieckiej okupacji polskich ziem.

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem odbyła się Droga Krzyżowa w Sanktuarium Boga Ojca Miłosiernego.


Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Św. JANA PAWŁA II


MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook