WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Wielka Brytania


2019-04-15 Wystawa polskiego bursztynu w Polskiej Bibliotece ABC EduLibrary w Cork ABC EduLibrary

Wyjątkowa okazja dla estetycznych doznań - wystawa polskiego bursztynu w Polskiej Bibliotece ABC EduLibrary w Cork.

Na wystawie zostały zaprezentowane książki polskie i anglojęzyczne, zdjęcia, cytaty oraz bursztyn surowy a także piękna biżuteria bursztynowa - również ze srebrem. Pokazano również historię miejsca, w okolicach którego wydobywa się bursztyn - polskie wybrzeże oraz Gdańsk - miasto bursztynu słynące z polskiej sztuki jubilerskiej i wyrobów z bursztynu.

Wystawa ma miejsce w Cork City Library i jest to już kolejne przedsięwzięcie naszej polskiej biblioteki zrealizowane w siedzibie głównej irlandzkiej biblioteki w Cork.


ABC EduLibrary Cork


MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook