WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Węgry


2019-04-15 GOŚCIE Z UKRAINY W POLSKIEJ SZKOLE NA WĘGRZECH Szkoła Polska Spk Budapeszt

9 kwietnia 2019 r. Szkolny Punkt Konsultacyjny w Budapeszcie odwiedzili wyjątkowi goście - dzieci z Ukrainy, członkowie zespołu " Perła" istniejącego przy Sobotnio - Niedzielnej Szkole w Dolinie prowadzonego przez ks. Krzysztofa Panasowca.

Zespół zaprezentował wzruszający program taneczno - muzyczny wypełniony znanymi polskimi pieśniami, a także mniej znanymi tańcami huculskimi. Wspaniałe, nadzwyczaj kolorowe stroje wzbudziły ogólny zachwyt naszych uczniów. Program stanowił prawdziwą lekcję patriotyzmu !!!

Po występie zorganizowano spotkanie, w trakcie którego uczniowie SPK i nasi goście mieli okazję bliżej się poznać. Po krótkim inicjującym wprowadzeniu okazało się, że wszyscy oddali się z wielkim zaangażowaniem indywidualnej rozmowie. Z wypiekami na twarzy rodziły się pomysły na kontynuację naszej wyjątkowej znajomości !!!

Teraz pozostaje tylko je zebrać w całość i przystąpić do realizacji. Do szybkiego zobaczenia!


Szkoła Polska Spk Budapeszt


MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook