WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Polska


2019-04-16 Wernisaż wystawy Antoniego Filipowicza w Domu Polonii w Warszawie Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

15 kwietnia w Domu Polonii im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego odbył się wernisaż wystawy Antoniego Filipowicza poświęconej 100-leciu Niepodległości Polski.

Spotkanie zorganizował Oddział Warszawski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Wernisażowi towarzyszyła poezja patriotyczna recytowana przez znakomitego reżysera i artystę Grzegorza Mrówczyńskiego oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu młodego tenora Patryka Pawlaka.ANTONI FILIPOWICZ

Antoni Filipowicz (ur. 12 czerwca 1942 w Ostrołęce) – polski architekt, malarz i pisarz. Studiował Architekturę i Inżynierię Lądową na Politechnice Warszawskiej. Oprócz pasji zawodowych dużo maluje i pisze. Malując, stosuje głównie technikę suchej pasteli. Swoje realistyczne malarstwo poświęca polskiej architekturze oraz polskiemu pejzażowi. Bliskie jest mu również malarstwo sakralne i martwa natura. Jego obrazy, oprócz prywatnych zbiorów, znajdują się w wielu biurach, kancelariach prawnych, urzędach miejskich i innych, podobnych instytucjach.

Jest jednym z założycieli, oraz prowadzi Stowarzyszenie Obywatelskie, które – m.in. - przywraca Stolicy dawne założenie urbanistyczne „Oś Saską”.

Wygrał liczne konkursy malarskie, ogólnopolski konkurs architektoniczny na dom marzeń, oraz kilka konkursów literackich...
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook