WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Ukraina


2019-04-16 SPOTKANIE PRZY ŁAMANIU CHLEBA Szkoła Wiedzy o Polsce

12 kwietnia br., w piątkowe popołudnie w Szkole Wiedzy o Polsce spotkano się przy łamaniu chleba. Byli uczniowie, ich rodzice, nauczyciele.

Serdecznie witając zebranych, Pani Prezes Natalia Kostecka - Iszczuk wprowadziła w tematykę spotkania. „Łamanie się chlebem – powiedziała – jest znakiem miłości i braterstwa, a dzielenie się nim pozwala w pełni świętować”. Podziękowała za produkty żywnościowe złożone do kosza wielkanocnego. Zostaną one przekazane ludziom biednym i samotnym, by oni też mogli cieszyć się Wielkanocą.

Następnie wszyscy zostali zaproszeni do łamania chleba – wykonania symbolicznego gestu, który wyraża pragnienie bycia w zgodzie z innymi i sobą samym. Przed nadchodzącymi świętami przypomniano, że miłować bliźniego to znaczy życzyć mu dobrze i starać się, by było mu dobrze; wspierać go, nie krzywdzić i zdobyć się na przebaczenie – tak jak chcemy, by on nam wybaczył zło, które myśmy wyrządzili. Przywołane zostały słowa św. Brata Alberta Chmielowskiego: „Powinno się być dobrym – jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”.


Szkoła Wiedzy o Polsce


MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook