WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Austria


2019-04-16 74. ROCZNICA MASAKRY WIĘŹNIÓW W STEIN Związek Piłsudczyków RP - Oddział Dunaj w Wiedniu

7 kwietnia 2019 roku, na cmentarzu w miejscowości w Krems nad Dunajem dzielnica Stein odbyły się uroczystości z okazji 74. rocznicy masakry na polskich żołnierzach Armii Krajowej - odział wywiadowczy - STRAGAN, którzy zostali rozstrzelani 15 kwietnia 1945 roku.

Uroczystości rozpoczęły się od przemówień miejscowych władz i historyków. Stronę polską reprezentował Konsul Generalny RP w Austrii Bartłomiej Rosik, oraz Attaché Obrony, Wojskowy i Lotniczy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu płk Adam Stępień.

Na zaproszenie Burmistrza miasta Krems, wieniec pod pamiątkowym pomnikiem złożył Związek Piłsudczyków RP Oddział Dunaj w Wiedniu.


Związek Piłsudczyków RP - Oddział Dunaj w Wiedniu
fot. ppor. ZP Krzysztof Micał


MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook