WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ


   Islandia


2019-04-16 PIERWSZA WSPÓLNOTA OCDS NA ISLANDII Karmel Iceland Siostry Karmelitanki Bose

13 kwietnia 2019 r. ustanowiono pierwszą Wspólnotę OCDS na Islandii (Świecki Zakon Karmelitów Bosych)

35 lat temu, 19 marca 1984 r., grupa mniszek Karmelitanek Bosych z Elbląga, udała się do Hafnarfjördur na Islandii, by zamieszkać i prowadzić życie modlitwy i ofiary w jedynym klauzurowym klasztorze na tej podbiegunowej wyspie.

Klasztor, w którym swój kontemplacyjny charyzmat karmelitański realizuje jedenaście mniszek i jedna postulantka, nosi wymowny tytuł Matki Bożej Jasnogórskiej i św. Józefa. Wszystkie siostry są Polkami. Trudno bowiem, by z trzystutysięcznej zaledwie populacji Islandii, w ponad 90% luterańskiej, mogły zrodzić się powołania do klauzurowego życia zakonnego. Siostry chętnie przyjmują więc do swego grona kandydatki znad Wisły.

Klasztor, wznosi się na wzgórzu miasta, największej aglomeracji wyspy ze stolicą państwa i siedzibą jedynej islandzkiej diecezji Reykjavik. Kaplica klasztorna, z piękną ikoną Madonny Jasnogórskiej w głównym ołtarzu, gromadzi codziennie osoby pragnące głębszego życia duchowego.

Siostry utrzymują się z pracy własnych rąk, wykonując artystyczne ikony, świece, szaty liturgiczne, dewocjonalia i kartki świąteczne. Nagrały też płyty ze śpiewem polifonicznym i gregoriańskim.


Karmel Iceland Siostry Karmelitanki Bose


MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


NOWOŚCI TEMATYCZNIE


facebook