WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Brazylia


2019-04-17 Zebranie BRASPOL www.brazylia.chrystusowcy.pl

W sobotę 13 kwietnia w sali Domu prowincjalnego Sióstr Sagrada Familia odbyło się zebranie przygotowawcze obchodów 150 lecia emigracji polskiej w brazylijskim stanie Parana.

W spotkaniu które zorganizował pan Rizo Wachowicz prezes Braspol, uczestniczyła grupa ok 30 działaczy polonijnych. Było to pierwsze spotkanie mające na celu przygotowanie uroczystości obchodów 150 lecia polskiego osadnictwa w stanie Parana.

Podczas spotkania padały propozycje wielu inicjatyw, z których na pewno część będzie omówiona w przyszłości i podjęta przez polonijne organizacje działające w kraju Krzyża Południa.


Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook